Neuvottelut julkilausumasta

4. Neuvottelut julkilausumasta 10–25 min 

Neuvotteluiden aikana keskustellaan lobbauksen aikana saavutetuista tuloksista ja julkilausuman sisältöehdotuksista. Tähän vaiheeseen on hyvä varata tarpeeksi aikaa, muussa tapauksessa kaikkia muutosehdotuksia ei ehditä käsitellä. Kaikkien delegaatioiden ehdotusten tulee olla kaikkien saatavilla jaetussa sähköisessä kansiossa, jotta niitä voidaan kommentoida. 

Puheenjohtaja:

”Seuraavaksi käsittelemme 2250 -julkilausuman muutosehdotukset ja avaamme keskustelun.
Haluaako, joku delegaatioista pyytää puheenvuoroa?”

Puheenvuorot pyydetään viittaa -toiminnolla ja puheenjohtaja kirjaa ne puhujalistaan. Kun kaikki puheenvuorot on listattu, keskustelu alkaa. Ajan salliessa delegaatiot esittelevät omat julkilausumaehdotuksensa ja toiset voivat ilmaista mielipiteensä ehdotuksista tai ehdottaa muita muutoksia.

Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot ja asettaa kommentoinnille aikarajan, esim. 1 minuutti/delegaatio. Puheenvuorojen tulee olla lyhyitä ja ytimekkäitä. Julkilausuman johdannosta ei käydä keskustelua, ainoastaan täydennettävistä toimenpidelauseista. Puheenjohtajan vastuulla on pitää kiinni aikataulusta ja huomauttaa, jos puheenvuorot venyvät liian pitkiksi. Puheenvuorojen määrät merkitään puhujalistaan, jotta puheenjohtaja voi valvoa puheenvuorojen tasapuolista jakautumista delegaatioiden kesken.

Vuoropuhelun tyylistä ja neuvotteluiden rakenteesta voit katsoa esimerkin sivun alalaidasta täältä.