Lobbaus

3. Lobbaus 5-15 min 

Epävirallinen vaikuttaminen eli lobbaus on tärkeä osa YK-diplomaatin arkea. Lobbauksessa delegaatit keskustelevat vapaasti valtioiden näkökannoista ja pyrkivät löytämään kumppaneita ja tukijoita omille linjauksilleen. YK-päätöksenteossa ennakkoneuvotteluilla ja käytäväkeskusteluilla on suuri merkitys, jotta kokouksessa saadaan aikaan kaikkia tyydyttävä ratkaisu ja lopputulos. 

Jotta lobbauksesta saa kaiken hyödyn irti, delegaatin kannattaa valmistautumisen aikana miettiä, keillä on samansuuntaisia intressejä ja riittävästi vaikutusvaltaa asioiden läpiviemiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea löytää yhteistyökumppaneita, jotka kannattavat samoja linjauksia kuin oma valtio. 

Lobbauksen aikana eri delegaatioiden julkilausumaehdotuksia voidaan yhdistää. Ehdotukset menevät varmemmin läpi äänestystilanteessa, mitä useampi valtio pystyy kannattamaan ehdotusta. Samaan delegaatioon kuuluvien osallistujien ei tarvitse osallistua samaan lobbaushuoneeseen, mutta heidän täytyy koordinoida keskenään tiedonvaihtoa taukojen aikana. 

Puheenjohtaja: 

”Arvoisat delegaatit, asetan lobbausajan (5-15 minuuttia, riippuen käytettävästä olevasta ajasta), jonka aikanavoitte siirtyä valitsemiinne ryhmiin keskustelemaan vapaasti näkökulmistanne muiden delegaattien kanssa.Pyydän noudattamaan keskusteluissa kohteliaisuutta ja puheenvuorojen tasa-arvoista jakamista.” 

Lobbauksen aikana päätettävät ehdotukset ja muutokset julkilausumaan tulee kirjata ylös kaikille näkyvään tiedostoon. Lähettiläät, ohjaaja tai opettaja kiertävät huoneissa, tarjoavat tukea ja valvovat keskustelua. 

Puheenjohtaja: 

"Lobbausaika on nyt päättynyt. Nyt pidämme kokoustauon, jonka aikana delegaatit voivat keskustella oman valtionsa edustajien kanssa pienryhmissä käydyistä neuvottelutuloksista.” 

 

Huom! Tekninen ohjeistus (Zoom ja Teams) on laadittu vuonna 2020. Tämän jälkeen ohjelmistot ovat saattaneet päivittyä. Päivityksiä ei ole kirjattu tämän sivun ohjeisiin.

ZOOM

 • Valitse breakout rooms -painike sovelluksen alapalkista 
   -valitse ”Let participants choose room”, jolloin osallistujat saavat itse valita huoneen 
   - valitse luotavien huoneiden määrä 
   - nimeä huoneet esim. Neuvotteluhuone 1, 2, jne.
  - Huom! Osallistujilla täytyy olla käytössä uusin sovellusversio, muuten breakout roomin vapaa valitseminen ei välttämättä näy ruudulla.

 • Huoneiden keston voi ajastaa valikosta, eikä puheenjohtajan itse tarvitse sulkea keskustelua. 
  - Neuvotteluajan päätyttyä osallistujat palaavat automaattisesti 60 sekunnin kuluessa pääkokoukseen mykistettyinä. 

 • Digijohtaja jää aina pääkokoukseen hallinnoimaan siirtymiä ja antamaan teknistä tukea. 

 • Lähettiläät (opettaja, ohjaaja) voivat vierailla huoneissa lobbauksen aikana. 

 • Yksityiset chat-viestit eivät ole mahdollisia pienryhmien välillä, jos saman delegaation edustajat ovat eri huoneissa. Yksityinen chat toimii vain pääkokouksessa. 

MS TEAMS

 • Tarkista, että odotustila on pois päältä (kaikki henkilöt). 

 • Ennen lobbauksen alkamista delegaatit pyytävät puheenvuoroa ja kertovat, minkä valtioiden kanssa haluaisivat neuvotella. Heidät laitetaan samaan neuvotteluhuoneeseen. 

 • Valitse sovelluksen yläpalkista pienryhmätilat 
   - Valitse luotavien huoneiden määrä ja manuaalinen jaottelu huoneisiin 
   - Nimeä huone esim. Neuvotteluhuone 1 painamalla kolmea pistettä ja valitsemalla valikosta ’Nimeä uudelleen’. 
   - Valitse huoneisiin menevät delegaatit oikealla olevasta paneelista ’Määritä osallistujia’ > ’Määritä’ ja valitse avautuvasta valikosta oikea huone. 
   - Paina ’aloita tilat’ 

 • Digijohtaja jää aina itse pääkokoukseen hallinnoimaan siirtymiä. 

 • Osallistujille tulee kutsu pienryhmätilaan, josta he voivat klikata itsensä sisään. 

 • Tarkista, että odotustila on pienryhmissä pois päältä. Muista vahvistaa asetus painamalla ’tallenna’. 

 • Pääkokous menee automaattisesti pitoon. Pääkokoukseen palataan painamalla ’palaa takaisin’ ja pääkokouksessa ’jatka’. 
   - Tarkista pienryhmien kokousasetuksista, että osallistujat voivat palata pääkokoukseen. 
   - Huoneissa voi vierailla painamalla oikeassa paneelissa pienryhmätilan viereistä … -painiketta. Valitse valikosta ’Liity huoneeseen’. Pääkokoukseen palataan valitsemalla ’Palaa kokoukseen’ ja pääkokouksen yläpaneelista ’Jatka’ 
   - Puheenjohtajan/digijohtajan täytyy sulkea keskustelu kertomalla aikarajasta ja sulkemalla ryhmät pääkokouksesta oikean paneelin valikoista … -painike ja ’Sulje huone’ 

 • Pääkokouksesta lähetettävät chat-viestit näkyvät pienryhmissä. Yksityiset chatit toimivat sovelluksen kanavien kautta (ei kokouksen chat-ikkunassa) 

 • Digijohtaja sulkee ja avaa uudet pienryhmät. Osallistujien EI tule painaa yläpalkin ’Liity huoneeseen’ painiketta. 

 • Mikäli osallistuja joutuu pääkokouksen ja pienryhmähuoneen välitilaan ja hänellä on näkymä ’pidossa’, hänen tulee poistua kokouksesta ja liittyä pääkokoukseen uudestaan alkuperäisen DigiMUN-kokouslinkin kautta.

Vaaleansinen lippunauha

Tauko 5-10 min 

Tauon aikana delegaatit jakavat tietoa oman valtion edustajien kanssa lobbaushuoneissa keskustelluista asioista. Yksityistä keskustelua varten digijohtaja luo jokaiselle delegaatiolle oman tilan (breakout room). Vaihtoehtoisesti delegaatit voivat käyttää jotain muuta valitsemaansa sovellusta yksityisessä keskustelussa (esim. Whatsapp tai Discord).