Äänestys

5. Äänestys 5-15 min

Jokaisesta delegaation ehdottamasta muutoksesta äänestetään heti.

”Vietnamin delegaatio on ehdottanut, että julkilausumaan tulisi kirjoittaa seuraavaa… Seuraavaksi äänestämme tästä ehdotuksesta. Mikäli ehdotus saa äänten enemmistön, se hyväksytään. Olkaa hyvä ja painakaa nyt vihreää painikettä, jos äänestätte puolesta, punaista, jos äänestätte vastaan ja viitatkaa jos pidättäydytte äänestämästä.”

Puheenjohtaja kirjaa ylös.

Puheenjohtaja laskee äänet ja ilmoittaa, menikö ehdotus läpi. Hyväksyttyyn ehdotukseen vaaditaan yhdeksän valtion puolto eikä yhtään veto-ääntä (tai enemmistön, eli 50% +1 delegaation ääni, jos valtioita on vähemmän kuin yhdeksän). Äänestyksestä jättäytyneitä, eli tyhjää äänestäneitä ei lasketa.

Puheenjohtaja kirjaa hyväksytyn ehdotuksen lopulliseen julkilausumaan, jonka jälkeen siirrytään takaisin keskusteluun ja seuraavan delegaation ehdotuksen käsittelyyn.

 

Huom! Tekninen ohjeistus (Zoom ja Teams) on laadittu vuonna 2020. Tämän jälkeen ohjelmistot ovat saattaneet päivittyä. Päivityksiä ei ole kirjattu tämän sivun ohjeisiin.

ZOOM

  • Tarkista asetuksista, että äänestyspainikkeet (vihreä, punainen + muut painikkeet) on otettu käyttöön.
  • Jaa näyttö osallistujille, kun merkitset äänestystulokset listaan.

MS TEAMS

  • Teams-sovelluksessa äänestys tehdään käyttämällä viittaa-toimintoa. Tässä tapauksessa puheenjohtaja johtaa äänestyksen kolmessa osassa; ensin ehdotusta puoltavat nostavat käden ja laskennan jälkeen puheenjohtaja pyytää laskemaan kädet, seuraavaksi ehdotuksen vastustajat ja lopuksi äänestyksestä pidättäytyvät, eli tyhjää äänestävät.
  • Jaa näyttö osallistujille, kun merkitset äänestystulokset listaan.

Puheenjohtaja ilmoittaa, kun siirrytään lopulliseen äänestykseen ja kirjaa ylös äänestystulokset. Jokaisella delegaatiolla on yksi ääni. Yhteisen julkilausuman syntymiseen vaaditaan yksimielinen hyväksyntä. 

”Siirrymme lopulliseen äänestykseen julkilausumasta. Kaikki delegaatiot, jotka äänestävät julkilausuman puolesta, painakaa vihreää/viittaa -painiketta. Kiitos!” 

”Kaikki delegaatiot, jotka haluavat äänestää julkilausumaa vastaan, olkaa hyvä ja painakaa punaista nappia/viittaa -painiketta nyt. Kiitos!”  

”Kaikki delegaatiot, jotka äänestävät tyhjää, olkaa hyvä ja painakaa viittaa -painiketta nyt. Kiitos!” 

Puheenjohtaja laskee äänet ja ilmoittaa tuloksen, esimerkiksi: 

”Äänin 9 puolesta, 0 vastaan, 0 tyhjä, turvallisuusneuvosto on hyväksynyt seuraavan julkilausuman…”

Puheenjohtaja lukee julkilausuman.

Turvallisuusneuvoston äänestyssäännöissä on oltava tarkkana! Tärkeän päätöslauselman hyväksymiseen tarvitaan 9 jäsenvaltion kyllä-ääni. Jos osallistujia on kokoussimulaatiossa vähemmän, enemmistön ääni (50% +1 delegaatio) riittää. Jos yksikin pysyvistä jäsenmaista äänestää ”ei”, sitä kutsutaan veto-ääneksi, eikä päätöslauselmaa voida silloin hyväksyä.

Turvallisuusneuvoston viidellä pysyvällä jäsenellä on veto-oikeus: Iso-Britannialla, Kiinalla, Ranskalla, Venäjällä ja Yhdysvalloilla.