FN-dagen

Internationella FN-dagen

YK:n siniseksi värjätty kaupunki
Kuva: YK-liitto.

FN grundades år 1945 med målet att skapa en värld där människor lever i jämlikhet och välmåga, utan våld och krigshot. Målet med den mellanstatliga organisationen var internationell fred och säkerhet, rättvisa och främjande av mänskliga rättigheter.  

Ramarna för FN:s verksamhet finns inskrivna i FN:s stadga. Grundstadgan definierar organisationens mål, centrala institutioner och former för beslutsfattande.  FN-stadgan trädde i kraft 24 oktober 1945. Nämnda dag firas som Internationella FN-dagen sedan år 1948. 

Visste du att 

  • Cirka 500 internationella avtal i olika sektorer har slutits under FN:s ledning.  
  • FN för närvarande har 193 medlemsländer. 
  • FN leds av en generalsekreterare. År 2017 inledde portugisen António Guterres sin mandatperiod. 
  • FN:s huvudkontor, i likhet med Finlands ständiga representation i Förenta nationerna finns i New York.