FN-dagen

Internationella barndagen / Dagen för barnets rättigheter

Lapsia Afganistanissa
Kuva: Rauli Virtanen / Arkisto.

World Children's day

FN:s generalförsamling rekommenderade år 1954 att alla länder skulle börja fira den Internationella barndagen. Hur man firar dagen varierar bland länderna, men den officiella märkesdagen firas den 20 november. Den dagen godkände generalförsamlingen en deklaration om barnens rättigheter år 1959.

30 år senare, år 1989 godkände generalförsamlingen en konvention om barnets rättigheter. Alla FN-länder, utom Förenta staterna, har anslutit sig till konventionen.  Finland ratifierade avtalet år 1991. Internationella barndagen kallas också i Finland dagen för barnets rättigheter.   

Konventionen om barnets rättigheter tryggar barns särskilda behov och intressen. De fyra allmänna principerna i konventionen är förbud mot diskriminering, uppmärksamhet barnets intresse, rätt till liv och utveckling samt rätt att delta och bli hörd. 

Avsikten med dagen för barnets rättigheter är att påminna om vikten av att främja barnens ställning och barnens välfärd överallt i världen. Konventionen om barnets rättigheter är den enda konventionen om mänskliga rättigheter som även inbegriper informationsskyldighet. Trots det vet vi i världen, och även i Finland alltför litet om barnens rättigheter. 

Visste du att

  • Konventionen om barnens rättigheter har fyllt 30 år (år 2019). Konventionen har avsevärt förbättrat barnens ställning i världen. Exempelvis har barndödligheten och andelen undernärda barn halverats, nio av tio barn får nu livsviktiga vaccineringar och får gå i lågstadium. Också barnaga är förbjuden i 54 länder. 
  • Barndödligheten har minskat med över hälften mellan åren 1990-2018. Trots detta dör ett barn i världen var femte sekund (år 2018). 
  • Världens barn fortfarande står i en ojämlik ställning: det är 60 gånger sannolikare att ett barn, fött i ett fattigt land dör före sin femtioårsdag jämfört med ett barn som föds i ett rikt land.  
  • Vi I världejämföröver 150 miljoner barnarbetare. Närmare hälften av dem utför hälsovådligt arbete. 
  • Man räknar med att vi i världen har tio tusentals barnsoldater. 

 

Källor: UNICEF, UN, UNICEF/barnsoldater, UNICEF/ barndödlighet, STTK/ barnarbete 

Temadagens hemsidor