Uutinen

"Parasta on heittäytyminen!" Yli 350 nuorta ratkoi maailman haasteita Malli-YK-kokouksessa

”Tää on ihanaa!”,  huudahti Viivi Autio, Kulosaaren yhteiskoulun 9. luokan opiskelija, joka osallistui ensimmäistä kertaa englanninkieliseen YK:n toimintaa simuloivaan HELIMUN-konferenssiin.

Opiskelilja auditoriossa yleisön edessä puhujapöntössä
YK:n toimintaa simuloiva HELIMUN-konferenssi kokosi yli 350 nuorta Kulosaaren yhteiskouluun 7.-8.5.2024. Kuva: Rosa Puhakainen / Suomen YK-liitto.

Kaksipäiväinen englanninkielinen Malli-YK -tapahtuma kokosi yli 350 yläkoulu- ja lukioikäistä oppilasta useasta eri koulusta ratkomaan maailman ajankohtaisia haasteita Kulosaaren yhteiskouluun 7.-8.5.2024.  

Jo 24. kerran järjestetyssä tapahtumassa nuoret pääsivät ratkaisemaan todellisia YK:ssa käsiteltyjä kysymyksiä roolipelin avulla. Kahden päivän aikana nuoret simuloivat kahta YK:n yleiskokouksen istuntoa, turvallisuusneuvostoa, ihmisoikeusneuvostoa, kansainvälistä rikostuomioistuinta ja YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:ia. Lisäksi toteutettiin historiallinen uudelleenkattaus vuoden 1974 turvallisuusneuvoston istunnoista Kyproksen ja Namibian tilanteista. 

Viivi Autio ja Eliot Niemi edustivat turvallisuusnevostosimulaatiossa Kiinaa, Daniela Gonzalez tuki Algerian roolissa.
Turvallisuusneuvoston edustajat Viivi Autio, Eliot Niemi ja Daniela Gonzalez. Kuva: Rosa Puhakainen / Suomen YK-liitto .

9.-luokkalainen Viivi Autio edusti Kiinaa yhdessä Eliot Niemen kanssa turvallisuusneuvostosimulaatiossa.  Kiinan eteläisiä merialueita koskevan päätöslauselman käsittelyssä Autio ja Niemi eläytyivät delegaattirooliinsa antaumuksella.  He saivat tukea Algerialta, jota edusti kokouksessa Daniela Gonzalez.

”Ei tässä kaikkea tarvitse ennalta tietää, hyvin ehtii hakemaan tietoa myös neuvottelujen aikana. Parasta on heittäytyminen” 

"Koulussa ja omalla ajalla tehty valmistautuminen antoi hyvän pohjan ja täällä opitaan lisää", pohti Upasana Samantray, joka edusti Yhdysvaltoja yleiskokouksen ensimmäistä komiteaa simuloivassa istunnossa. Upasana kertoi tehneensä itsenäistä taustatyötä etenkin Ukrainan tilanteesta ja avaruusmilitarisoitumisesta. "Kaiken kaikkiaan erinomainen kokemus!"

Nuoret mukana valmisteluissa ja käytännön toteutuksessa.  

Vuodesta 2001 lähtien järjestetty tapahtuma toteutetaan yhdessä HELIMUN ry:n kanssa, joka on nuorten itsensä vetämä yhdistys. Myös kokouksen käytännön toteutuksessa nuoret ovat vahvasti mukana. Esimerkiksi kaiken taustamateriaalin ovat koonneet puheenjohtajiksi valitut osallistujat, kertoo tapahtuman ja HELIMUN ry:n vastuuhenkilö Emma Lampen-Smith. 

Yhdistys valitsee myös eri elimissä käsiteltävät aiheet vuosittain. Toteutuksessa alusta alkaen mukana ollut Kulosaaren koulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja Sirpa Hildén kokoaa kiinnostavimmat ehdotukset ja nuoret äänestävät niistä. 

“Sirpa on kanssani lankoja käsissä pitävä voima. Hän huolehtii muun muassa osallistuvien koulujen kesken tiedonvälityksestä”, Emma kiittelee. 

Simulaatioon osallistumisen käytännöt oppilaitoksissa vaihtelevat, samoin vuosittain osallistuvien koulujen määrä. Tänä vuonna tapahtuma kokosi oppilaita kuudesta pääkaupunkiseudulla toimivasta koulusta. Joskus osallistujia on ollut myös ulkomailta. Kulosaaren yhteiskoulussa HELIMUN-kurssi on pakollinen 9.-luokkalaisille. Lukiolaiset voivat saada korvaavuuksia tietyistä kursseista.

"Moni osallistuu useampana vuonna, eri rooleissa. Kokemuksen karttuessa myös rohkeus lisääntyy. Aina voi oppia uutta ja se on parasta!"

"Täällä "YK-uran" voi aloittaa toimimalla ensin delegaattina ja edetä sitten puheenjohtajistoon. Askel kerrallaan saa kokemusta ja myös vastuuta", kertoo tämän vuoden kokouksen pääsihteeri, abiturientti Thomas Gregory

“Minulle tämä oli jo seitsemäs kerta, ja varmasti olen mukana myös ensi vuonna, vaikka valmistuin koulusta jo kaksi vuotta sitten",  Emma Lampen-Smith toteaa. "Teen tätä oman työni ohessa. Sen verran kivaa tämä on!" Emma lisää.

Vuoden 2024 pääsihteeri Thomas Gregory, apulaispääsihteeri Shirin Gardner ja HELIMUN ry:n vastuuhenkilö Emma Lampen-Smith
Vuoden 2024 pääsihteeri Thomas Gregory, apulaispääsihteeri Shirin Gardner ja HELIMUN ry:n vastuuhenkilö Emma Lampen-Smith. Kuva: Rosa Puhakainen / Suomen YK-liitto .

Parasta on yhdessä tekeminen, oman ajattelun avartuminen  ja mahdollisuus oikeasti kokeilla miten maailman asioita ratkaistaan, toistaa moni tapahtumaan osallistunut.

Osallistuminen on erinomainen mahdollisuus ilmaista omia ajatuksiaan ja saada lisää rohkeutta. "Eikä kannata miettiä liikaa - Just do it!” kannustaa Noel Sell, joka edusti Yhdysvaltoja Ihmisoikeusneuvostossa. 

“Osallistujan ei tarvitse olla kansainvälisten asioiden asiantuntija. Olemme kaikki teini-ikäisiä ja tavoitteena on oppia yhdessä maailmasta", muistuttaa Tilda Arsovski, joka toimi tänä vuonna yleiskokouksen toisen komitean puheenjohtajana. 

Päätöksenteossa nuoret ovat yllättävän yksimielisiä maailman vaikeiden asioiden äärellä. Tildan puheenjohtamassa kokouksessa käsiteltiin kaksi ympäristöpäätöslauselmaa. “Oli ilahduttavaa, että kaikki olimme yksimielisiä siitä, että maailma tarvitsee ympäristöasioiden priorisointia”, Tilda lisäsi. 

Helsingin kansainvälisen koulun oppilaat
Helsingin kansainvälisen koulun oppilaat, Noel Sell, Upasana Samantray ja Tilda Arsovski. Kuva: Rosa Puhakainen / Suomen YK-liitto.

 Parhaiten monimutkaiselta vaikuttavia asioita oppii itse kokeilemalla ja tekemällä.

Nuoret toivoivatkin mahdollisimman monelle tarjoutuvan vastaavanlainen tilaisuus.

“Parhaiten monimutkaiselta vaikuttavia asioita oppii itse kokeilemalla ja tekemällä. Silloin saa myös huomattavasti paremman kuvan tapahtumien kulusta ja kokonaisuuksien rakenteista”, pohti Shirin Gardner, tämän vuotisen kokouksen apulaispääsihteeri. Shirin toivoo voivansa jatkaa simulaatioissa myös ensi lukuvuonna, ja kertoo tavoittelevansa pääsihteerin toimea. 

Osallistuminen avaa mahdollisuuksia ja antaa jopa elinikäisiä ystäviä.

Myös tämän vuoden turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Oskari Vahla tähtää eteenpäin. Tavoitteena on päästä kansainvälisen THIMUN-konferenssin pääsihteeriksi. “Olen osallistunut kokoukseen useamman kerran ja nyt pyrin ylimmälle tasolle." THIMUN kokoaa Haagiin vuosittain tuhansia nuoria eri maista. Konsepti toimii myös HELIMUN-simulaation pohjana. 

"Vaikka osallistuminen alkuun jännitti kovasti, olen huomannut, että osaaminen ja varmuus lisääntyy kerta kerralla. Samalla saa myös elinikäisiä ystäviä. Eikä se haittaa, jos mokaa. Ihmisiä tässä ollaan, ja jos tekee virheen, maailma ei siihen kaadu”, Oskari lisää.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajisto, Oskari Vahla ja Henri Tiainen
Turvallisuusneuvoston puheenjohtajisto, Oskari Vahla ja Henri Tiainen. Kuva: Rosa Puhakainen / Suomen YK-liitto.

Tämän vuoden HELIMUN-konferenssiin osallistui oppilaita viidestä eri oppilaitoksesta, mukana olivat järjestävän tahon Kulosaaren yhteiskoulun lisäksi Helsingin kansainvälinen koulu, Maunulan yhteiskoulu, Ressun peruskoulu sekä Espoon kansainvälinen koulu.

HELIMUN-konferenssissa simuloidaan samanaikaisesti useaa eri YK:n toimielintä. "Näin ison tapahtuman toteuttaminen ei ehkä ole kaikille kouluille mahdollinen", osallistujat pohtivat. 

Pienemmän simulaation voi toteuttaa jo parin oppitunnin aikana, sillä pääsee hyvin alkuun. Kun kokemusta on kertynyt enemmän, on helpompi simuloida yhdessä koko koulun tai useamman oppilaitoksen kanssa. 

"Suomen YK-liitto tarjoaa valmiita suomenkielisiä simulaatiokokonaisuuksia ja tarvittaessa myös opastaa niiden käyttöön ja käytännön toteutukseen", muistuttaa Rosa Puhakainen, YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija ja koulutustyön vastaava. 

Vinkit ja valmiit materiaalit: 

YK osaksi opetusta | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Malli-YK -kokoussimulaatiot | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)