Världsmedborgarens mognadsprov - handboken för handledare

-

Den här handboken beskriver vad Världsmedborgarens mognadsprov är och hur du kan handleda dina elever i att avlägga mognadsprovet. Världsmedborgarens mognadsprov är en studiehelhet i internationalism som vem som helst kan avlägga. Det är möjligt att avlägga mognadsprovet individuellt eller parvis, i lågstadiet även som grupparbete. Mognadsprovet kan ingå som en del av studierna eller avläggas som en självständig helhet.

Den här handboken beaktar olika åldersgrupper och det finns skilda instruktioner för låg- och högstadiet, för studerande på andra stadiet samt för högskole- och vuxenstuderande. För den som avlägger mognadsprovet finns en skild broschyr som beskriver provet mer allmänt. Handledarens uppgift att hjälpa och handleda eleven att utföra arbetet i enlighet med instruktionerna i den här handboken.