Vapenhandelsfördraget

Vapenhandelsfördraget

Syftet med vapenhandelsfördraget är att förhindra staters vapenexport till länder där det finns en överhängande risk för att vapnen används för att begå folkmord, kränka mänskliga rättigheter, begå krigsbrott eller till att förlänga väpnade konflikter.

FN:s medlemsstater nådde överenskommelse om att sluta ett vapenavtal år 2013. Finland var en av avtalets initiativtagare inom FN.

Den lilla boken innehåller utrikesminister Erkki Tuomiojas förord och Sadankomiteas generalsekreterare Eekku Aromaas inledning.

Publikationen har producerats med utrikesministeriets stöd.

Obs! Publikationerna är gratis, men postavgift tilkommer på beställninger över 3 stycken. Du kan beställa högst 40 per gång. Paketet skickas till Matkahuoltos serviceställe närmast dig och postavgiften på 10,90€ betalas där. På Matkahuoltos egna serviceställen kan du betala med kontant, med Credit/Debit-vetalkort, bankkort, Visa Electron-kort samt följande kreditkort: Visa, Mastercard och Eurocard. Hos Matkahuoltos ombud och paketsserviceställe kan betalningssätten variera.

Lataa aineisto