Seikkaillen sovintoon - Sopulipolku

Sopulipolku tutustuttaa alakoululaiset toiminnallisin menetelmin sovittelun sanomaan. Polut voidaan toteuttaa joko suunnistustyyppisesti ulkona tai työpajatyöskentelynä luokissa.

Sopulipolku sisältää yhteensä yhdeksän rastia, joista ohjaava opettaja voi tilanteen mukaan valita joko kaikki tai vain osan. Sopulipolulla oppilaat pääsevät pohtimaan sovinnon avaimia etsimällä yhdessä ratkaisuja rastitehtäviin. Sopulipolun ajatuksena on korostaa myönteisen sovinnon hengen ja yhteistyön tärkeyttä sekä sovittelun merkitystä ristiriitojen ratkaisemisessa.

Tästä kansiosta löydät kaiken tiedon ja perusmateriaalit, jotka sopulipolun suorittamiseen tarvitaan. Aineistoa saa hyödyntää opetuskäytössä lähden mainiten.