Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

Malli-YK - Kerhonohjaajan opas

kansi_Mkk-kerhonohjaajanopas.jpg

Malli-YK -kokoukset ovat simulaatioita YK:n ja sen eri elinten toiminnasta. Simulaation voi toteuttaa esimerkiksi yleiskokouksesta ja sen komiteoista, turvallisuusneuvostosta, ihmisoi- keusneuvostosta tai talous- ja sosiaalineuvostosta. Kokouksissa osanottajat edustavat kukin valitsemaansa YK:n jäsenvaltiota. Delegaatiot perehtyvät ennalta valitun maan politiikkaan, talouteen, historiaan ja kulttuuriin sekä YK-käyttäytymiseen. Malli-YK -simulaatiossa osallis- tujat käyttäytyvät edustamansa valtion roolin mukaisesti.

Malli-YK -kerhossa oppilaat pääsevät astumaan diplomaatin saappaisiin ja itse muotoilemaan ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin ja pohtimaan kansainvälisiä kysymyksiä.

Tämä kerho-opas on tarkoitettu Malli-YK -kerhonohjaajille. Kerhokertojen aikana tutustutaan Yhdistyneisiin kansakuntiin, valitaan kerholle oma ajankohtainen aihe ja siihen läheisesti liit- tyvät edustettavat valtiot. Edustettaviin valtioihin ja kerhon valitsemaan aiheeseen tutustu- taan läpi kerhon, valmistauduttaessa loppuhuipennukseen, simulaatioon. Kerhon aikana käy- tetään monipuolisia työtapoja leikeistä ryhmätöihin, itsenäiseen valmistautumiseen, kirjoi- tustehtäviin ja puheharjoituksiin.

Opasta saa hyödyntää ja siihen saa opetuskäytössä viitata (lähde mainiten: Suomen YK-liitto).