Malli-YK - Kerhonohjaajan opas

kansi_Mkk-kerhonohjaajanopas.jpg

Malli-YK -kokoukset ovat simulaatioita YK:n ja sen eri elinten toiminnasta. Simulaation voi toteuttaa esimerkiksi yleiskokouksesta ja sen komiteoista, turvallisuusneuvostosta, ihmisoi- keusneuvostosta tai talous- ja sosiaalineuvostosta. Kokouksissa osanottajat edustavat kukin valitsemaansa YK:n jäsenvaltiota. Delegaatiot perehtyvät ennalta valitun maan politiikkaan, talouteen, historiaan ja kulttuuriin sekä YK-käyttäytymiseen. Malli-YK -simulaatiossa osallis- tujat käyttäytyvät edustamansa valtion roolin mukaisesti.

Malli-YK -kerhossa oppilaat pääsevät astumaan diplomaatin saappaisiin ja itse muotoilemaan ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin ja pohtimaan kansainvälisiä kysymyksiä.

Tämä kerho-opas on tarkoitettu Malli-YK -kerhonohjaajille. Kerhokertojen aikana tutustutaan Yhdistyneisiin kansakuntiin, valitaan kerholle oma ajankohtainen aihe ja siihen läheisesti liit- tyvät edustettavat valtiot. Edustettaviin valtioihin ja kerhon valitsemaan aiheeseen tutustu- taan läpi kerhon, valmistauduttaessa loppuhuipennukseen, simulaatioon. Kerhon aikana käy- tetään monipuolisia työtapoja leikeistä ryhmätöihin, itsenäiseen valmistautumiseen, kirjoi- tustehtäviin ja puheharjoituksiin.

Opasta saa hyödyntää ja siihen saa opetuskäytössä viitata (lähde mainiten: Suomen YK-liitto).