Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

Kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus

Kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus kansi

Unescon yleiskokous hyväksyi kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen (Universal Declaration on Cultural Diversity) yksimielisesti marraskuun 2. päivänä vuonna 2001. Samassa yhteydessä hyväksyttiin myös toteuttamissuunnitelma julistuksen periaatteiden toimeenpanemiseksi. Kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus ei ole valtioita oikeudellisesti velvoittava asiakirja, mutta muiden julistusten tavoin sillä on huomattavaa moraalista ja poliittista vaikutusvaltaa.

Julistus sisältää 12 artiklaa, jotka on jaettu neljään teemakokonaisuuteen: 1) identiteetti, moninaisuus ja moniarvoisuus, 2) kulttuurinen moninaisuus ja ihmisoikeudet, 3) kulttuurinen moninaisuus ja luovuus sekä 4) kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälinen solidaarisuus.

Julkaisuun koottu julistuksen tekstin lisäksi lyhyt johdanto ja taustatietoja julistuksen synnystä.

Julkaisun tuottamiseen on saatu ulkoasiainministeriön tukea.