Konventionen om barnens rättigheter och dess fakultativa protokoll

Konventionen om barnens rättigheter och dess fakultativa protokoll

Konventionen om barnens rättigheter kräver sina medlemsländer godkänna samt respektera barnens grundläggande rättigheter såsom rätten för att leva, utveckling, skydd och deltagande. Det är fråga om världens mest ratifierade internationella avtal.

Konventionen är mycket omfattande och har tre fakultativa protokoll av vilka Finland har ratifiera alla tre.

En frisättning gjord av Finlands FN-förbund innehåller barnombudsmannen Tuomas Kurttilas förord, avtalstexten samt svensk översättning av protokollen.

Det är fritt fram att exploatera frisättningen så som i pfd-format eller som tryckt pocketbook.

Publikationen har producerats med utrikesministeriets och Barnombudsmannens byrås (översättning av inledningen) stöd.

Obs! Publikationerna är gratis, men postavgift tillkommer på beställningar på över 3 stycken. Paketet skickas till postkontoret närmast dig och postavgiften på 5,90 € betalas i samband med beställningen som nätbetalning med skyddad anslutning. Du kan beställa högst 40 st per gång.