Uutinen

YK raportoi rahankäytöstään entistä avoimemmin

Oletko koskaan pohtinut, kuinka paljon YK käyttää rahaa esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteisiin? Uusien raportointistandardien avulla YK-järjestelmän rahankäytöstä tulee entistä läpinäkyvämpää.

YK:n uudet raportointistandardit
Järjestelmänlaajuinen standardisto YK:n taloudelliseen raportointiin. Kuva: CEB.

Kestävä kehitys on valtavirtaistunut vauhdilla, jota tuskin kukaan osasi vielä muutama vuosi sitten ennakoida. Kestävästä kehityksestä puhuvat niin yritykset, hallitukset kuin kansalaisyhteiskuntakin, ja kestävyydestä on tullut päivittäinen puheenaihe niin mediassa kuin kahvipöydissäkin. Yksi keskustelun kuumista perunoista on tietenkin se, kuinka paljon kestävään kehitykseen käytetään rahaa ja miten.

Maailman johtajat sopivat YK:ssa vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista, joiden on määrä johtaa kehityksen suuntaa globaalisti aina vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on 17 (goals) ja niillä on peräti 169 alatavoitetta (targets), joiden edistymistä mitataan yli 240 indikaattorin avulla.

Laaja agenda ei tietenkään edisty ilman taloudellisia panostuksia. Mukaan kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanoon tarvitaan niin jäsenmaat, yritykset kuin kansalaisyhteiskuntakin.

Tavoitteena avoimuus ja läpinäkyvyys

YK-järjestelmän eri osat (ohjelmat, erityisjärjestöt, rahastot jne.) tekevät jatkuvaa työtä yhteisen agendan menestymiseksi. Työhön tarvitaan kuitenkin rahaa, jota YK:n jäsenmaat kanavoivat järjestelmän käyttöön erilaisten rahoitusinstrumenttien kautta.

YK julkaisi hiljattain uudet standardit, joiden avulla YK-järjestelmän käyttämää rahaa eri asioihin on jatkossa mahdollista seurata aiempaa helpommin. Aiemmin tällaista koko järjestelmän kattavaa näkymää eri kulueriin ei ole ollut saatavilla.

Uusien standardien valossa voidaan tarkastella myös sitä, kuinka paljon YK-järjestöt käyttävät rahaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niitä koskeviin tiettyihin alatavoitteisiin. Lisäksi tiedot saa esiin esimerkiksi maakohtaisesti: kuinka paljon YK-järjestöjen kautta rahaa kanavoidaan esimerkiksi Afganistaniin? Hankkeen taustalla on tavoite parantaa rahankäytön läpinäkyvyyttä ja sekä standardoida YK-järjestelmän eri osien raportointikäytäntöjä sellaisiksi, että rahankäyttöön liittyvä data on entistä ajantasaisempaa ja ymmärrettävämpää.

YK julkaisee rahankäyttöön liittyvät tilastonsa joka vuosi. Viime vuotta koskeva raportti julkaistaankin uusien standardien mukaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että yli 40 YK-järjestöä raportoi aiempaa läpinäkyvämmin miten, missä ja miksi ne käyttävät taloudelliset resurssinsa.

Uutta käytäntöä olivat suunnittelemassa 23 YK-järjestön lisäksi muun muassa OECD ja  International Aid Transparency Initiative. Suunnittelutyöpajojen tavoitteena oli läpinäkyvyyden parantamisen lisäksi myös se, että kaikkien YK-järjestöjen valtavaa raportointitaakkaa helpotettaisiin yhtenäistämisen avulla ja että rahoitukseen liittyvä tieto olisi laadultaan hyvää - kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Uudet standardit ovat luettavissa Chief Executives Board for Coordination (CEB) verkkosivuilla.

Uutinen

Kestävän kehityksen tavoitteet

9.5.2019 Agenda2030 kärsii rahoituspulasta

YK-työryhmä varoittaa kansainvälistä yhteisöä siitä, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on vaarassa, ellei tavoitteiden saavuttamiseen investoida enemmän. Lue lisää