YK-päivän tehtävä

YK:n päivän tehtävä: Nuoret vaikuttajina

Mitä opin

Tehtävän tausta-aineistona toimivassa podcastissa suomalaiset nuoret kertovat kokemuksistaan heille tärkeiden arvojen edistämisestä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tehtävä kannustaa kaikkia nuoria löytämään itselle parhaiten sopivan tavan vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta sekä tarjoaa mahdollisuuden tehdä kestävän kehityksen sitoumuksen.

Tehtävän kuvaus

Kuuntele vuoden 2019 YK-nuorisodelegaatin Jenni Sundqvistin ja nuorten ilmastodelegaatin sekä Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsenen Sara Nymanin podcast-keskustelu siitä, millaisina he ovat kokeneet YK-vaikuttamisen mahdollisuudet ja haasteet.

Keskustele parin kanssa tai pienryhmässä siitä, mitkä ovat teille tärkeitä arvoja ja asioita, joita haluaisitte edistää.

- Mitä olette tehneet/ voisitte tehdä lähipiirissänne kuten kotona ja kavereiden kanssa?

- Mitä olette tehneet/ voisitte tehdä koulussa, kotikunnassa tai vaikkapa harrastuksenne kautta (nykyisen harrastuksenne seuran toimintaan vaikuttaminen tai vaikka kansalaisjärjestötoimintaan osallistuminen)?

- Mitä olette tehneet/ voisitte tehdä vaikuttaaksenne yrityksiin, Suomen politiikkaan tai kansainväliseen politiikkaan?

- Mitä tekemistänne toimista on seurannut? Miltä se tuntui? TAI Mitä ajattelette, että pohtimistanne toimista voisi seurata ja miltä se tuntuisi teistä?

Purkukeskustelu opettajan johdolla. Kerätkää hyviä ideoita talteen ja seuratkaa niiden toteutumista. Voitte kirjata kestävää kehitystä edistävät toimenne myös virallisesti osaksi Suomen kestävän kehityksen kansallista toimeenpanoa Sitoumus 2050 -työkalun avulla. https://sitoumus2050.fi/koti#/

Sara Nyman ja Jenni Sundqvist
YK:n ilmastodelegaatti Sara Nyman ja nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist