Kestävän kehityksen tehtävä

Tekoja- ja toimintaa ilmastoahdistukseen

Mitä opin

Karri Miettisen ja Kaisa Happosen tuottamissa työpajoissa opitaan käsittelemään ilmastoahdistuksesta syntyviä tunteita kanavoimalla ne erilaisiin toiminta- ja taidemuotoihin. Työpajan neljässä tehtävässä opitaan blackout-runoutta, kollaasirunoutta, kirjoittamaan kirje päättäjille ja etsimään positiivisia ilmastouutisia. Työpajat voi suorittaa kokonaisuutena tai erillisinä tehtävinä.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, KU, BI, YH, YM, ET

Ilmastoahdistus ja sen selättäminen

Ilmastoahdistus ei ole sairaus. Se on ymmärrettävä reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen. Sitran vuonna 2019 teettämän tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen kokee jonkinlaista ilmastoahdistusta. Ympäristötunteiden sanoittajan ja tietokirjailija Panu Pihkalan mukaan ilmastoahdistuksessa voi myös olla jotain hyvää. Tunne voi herättää huomaamaan asioiden oikean laidan ja ymmärtämään ympäristön todellisen tilan.  

Ilmastoahdistus itsessään voi aiheuttaa unihäiriöitä, levottomuutta ja alakuloisuutta. Ilmastoahdistukselle ei pidä hakea jotain muuta mielenterveydellistä syytä. On sanomattakin selvää, että ympäristökysymykset kuormittavat aivoja. Ei ole helppoa ratkaista näin suuren kokoluokan kriisiä. llmastoahdistus ei myöskään ole yksilötason ongelma, se pitäisi nähdä enemmän yhteisöllisenä asiana.  

Jokainen voi tehdä ympäristötekoja ja valintoja omassa arjessaan, esimerkiksi ravinnon ja kulutusvalintojen suhteen, mutta muutospaine on suunnattava valtarakenteisiin: päättäjiin ja yritysmaailmaan. Sekä ympäristökriisi että sen herättämät tunteet ovat kaikkien yhteinen asia.  

Tässä luvussa esitellään muutamia keinoja helpottaa ilmastoahdistusta. Nämä ideat ja tehtävät perustuvat vuonna 2020 kirjoittamaamme Ilmastotekokirjaan (WSOY). Kirja jäsentää ilmastokriisin todellisuutta ymmärettävällä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Kirjassa on mukana lukuisia ajattelijoita, asiantuntijoita ja aktivitsteja, jotka vastaavat heille esitettyihin kriisiä monelta eri kantilta lähestyviin kysymyksiin. Lukemalla kirjan saat aiheista tarvittavaa lisätietoa ja ideoita.  

Vinkkejä nuorille: millä eri tavoilla voin toimia?  

Omaa ilmastoahdistustaan voi lievittää monilla eri tavoilla. Ensimmäisenä auttaa tieto. Ilmastokriisi on valtava ja monimutkainen asia, jota voi olla vaikea hahmottaa. Kun faktat asettuvat paikoilleen, kokonaisuus hahmottuu paremmin. Myös ilmastopolitiikkaan ja päätöksentekoon liittyvät asiat voivat tuntua etäisiltä ja vaikeaselkoisilta. Tutustumalla siihen miten esimerkiksi hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC tai Suomen eduskunta tekee päätöksiä helpottaa ymmärtämään kokonaisuutta. Myös tietoisuus siitä, että lukuisat ihmiset tekevät töitä joka päivä ilmaston ja ympäristön puolesta voi helpottaa ahdistuneisuutta.  

Tiedon lisäksi toiminta on erinomainen lääke huolestuneisuuteen. Ei saa jäädä yksin omien tunteidensa kanssa. Jo keskustelu omassa perhe- ja kaveripiirissä helpottaa.  

Hakeutuminen toisten samanmielisten seuraan auttaa ilmastoahdistukseen. Silloin pääsee keskustelemaan ja antamaan omille ilmasto- ja ympäristötunteilleen nimiä. Voi oivaltaa ettei ole yksin ajatustensa kanssa. Suomessa toimii lukuisia ympäristöjärjestöjä, joiden toimintaan voi osallistua eri tavoilla. Tällaisia ovat WWF, Greenpeace, Suomen Luonnonsuojeluliitto, sen nuorisojärjestö Luonto-liitto, Birdlife Suomi ja Maan Ystävät. Elokapina on osa autonomista ympäristöliikettä.

Aivan ensimmäiseksi aloittaa seuraamalla järjestöjä somessa. Kun annat tukesi ympäristöjärjestölle likettämällä sitä sosiaalisessa mediassa, sinusta tulee osa järjestön verkostoa linkkien jakajana ja tukijana. Voit myös ryhtyä kuukausilahjoittajaksi tai liittyä järjestön jäseneksi ja osallistua haluamillasi tavoilla järjestön toimintaan. Voit osoittaa mieltä ja järjestää mielenosoituksia Suomen lain määrittelemien kansalaisoikeuksien puitteissa.  

Somessa vaikuttaminen on oleellinen osa aktivismia. Voit verkostoitua muiden ilmastoaktivistien kanssa, levittää tietoa ja perustaa vaikka ilmastoasioita edistävän profiilin. Myös politiikkaan ja päätöksentekoon voi yrittää vaikuttaa eri tavoilla. Vaikka et vielä voisi äänestää vaaleissa, voit lähestyä päättäjiä puhelimitse tai sähköpostitse ja mennä vaalitilaisuuksiin esittämään kysymyksiä. Lisäksi voit kerätä nimiä tai ideoida kansalaisaloitteita. Voit vedota koulun, oman taloyhtiön tai muun yhteisön yhteiseen päätöksentekoon.  

Myös taideaktivismin keinot ovat moninaiset. Voit kirjoittaa biisin, maalata taulun tai graffitin, tai tehdä ilmastoaiheisen teatteriesityksen. Taiteen avulla on läpi historian osallistuttu yhteiskunnalliseen keskusteluun, tehty näkymätön näkyväksi ja käsitelty asioita, joista on vaikea puhua. Taiteen avulla on voinut koskettaa ihmisiä yllättävillä ja aseistariisuvilla tavoilla ja saavuttaa niitä, joita perinteiset viestimet eivät tavoita.  

Tärkeintä on olla lamaantumatta. Jokainen löytää varmasti itselleen luontevimmat tavat toimia.

Kaisa Happonen & Karri Miettinen 

Kuvassa näkyy Kaisa Happonen ja Karri Paleface Miettinen istumassa sohvalla.
Kaisa Happonen & Karri Paleface Miettinen Kuva: Laura Mendelin .

TEHTÄVÄT