YK:n kehitysyhteistyö

YK:n alajärjestöt tekevät kehitysyhteistyötä ympäri maailman. YK:lla on tärkeä rooli myös kehitykseen vaikuttavien kansainvälisten sopimusten luomisessa.

YK:n rooli kehityksen edistäjänä on koota kaikki maailman valtiot yhteen. Se toimii kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaation keskipisteenä.

Vaikka monet muutkin kansainväliset järjestöt käsittelevät kehityskysymyksiä, mikään muu ei kokoa yhteen yhtä suurta määrää maailman maita. YK:n päätöksissä myös kehitysmaiden ääni pääsee parhaiten esille, sillä päätökset tehdään usein yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

YK välittää eteenpäin sekä valtioilta saamaansa virallista kehitysapua että yksityisistä lähteistä saamaansa rahoitusta. Sen toiminta on vastikkeetonta ja suuruusluokaltaan vaatimatonta esimerkiksi kansainvälisiin rahoituslaitoksiin verrattuna.

Mongolialainen perhe
Perhe Mongoliassa, Tarialanin alueella, jossa YK:n kehitysjärjestö UNDP tukee paikallisten paimentolaisten yhteisökeskuksia ja kestävien käytäntöjen kehittämistä. Kuva: Eskinder Debebe / UN Photo.

Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen näkökulmasta YK:lla on kuitenkin tärkeä rooli myös esimerkiksi erilaisten kansainvälisten sopimusten luomisessa. Sopimukset ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista ja vaikkapa ympäristöstä asettavat kansainvälisiä standardeja, joita valtioiden pitää noudattaa, kun ne tavoittelevat kehitystä.

YK järjestää ja osallistuu myös moniin kansainvälisiin kehitystä käsitteleviin konferensseihin.

ECOSOC johtaa kehitysyhteistyötä

YK:n kehitystoimintaa koordinoi talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC. Sen alaisuudessa toimivat monet YK:n kehitysjärjestöt. Niiden tavoitteena on muun muassa edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, parantaa elintasoa, löytää ratkaisuja globaaleihin talous-, sosiaali- ja terveysongelmiin, helpottaa kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä sekä vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioittamista.

YK-järjestöt välittävät tukea esimerkiksi eri maiden koulutusjärjestelmän, terveydenhuollon, lainsäädäntökoneiston tai oikeuslaitoksen kehittämiseksi. Ne tarjoavat käytännön apua kehitysmaissa sekä osallistuvat erilaisten kehityspolitiikan linjausten ja ohjeiden tekemiseen. Ne myös keräävät tukea ja rahoitusta YK:n kehitysyhteistyölle.

YK:n kehitysryhmä

Tärkeä kehitystoimija YK:ssa on myös YK:n kehitysryhmä (UNDG), joka tuo yhteen 40 YK:n kehitystoimijaa.

Sen alla toimii useita työryhmiä, jotka tukevat omalla työllään maakoordinaattoreiden johtamia maatiimejä. Maatiimit toteuttavat YK:n kehitysohjelmia eri puolilla maailmaa. Niiden tukena ovat alueelliset toimistot.

YK:n tavoitteena on, että rikkaat maat antaisivat kehitysyhteistyöhön 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan. Vain harvat maat ovat päässeet siihen, vaikka ne ovat sitoutuneet siihen kansainvälisesti. Myöskään Suomi ei ole päässyt tavoitteeseen.