TSS-sopimus

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimus (TSS-sopimus) tarkentaa ihmisoikeuksien julistuksessa mainittuja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

Englannin opettaja Darfur
Kuva: Albert Gonzalez Farran / UN Photo.

Oikeuksien täysimääräinen toteutuminen edellyttää sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamista ja yhteiskunnan taholta aktiviisia toimenpiteitä niiden toimeenpanemiseksi.

Taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ovat muun muassa:

  • oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon
  • oikeus koulutukseen
  • oikeus terveyteen ja hyvinvointiin
  • oikeus riittävään ravinnonsaantiin, vaatetukseen ja asumisen tasoon
  • oikeus työhön ja asianmukaisiin työoloihin
  • oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään.

Jokainen sopimukseen liittynyt valtio sitoutuu käytettävissä olevien voimavarojensa mukaan toimenpiteisiin sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Yleissopimuksessa suojeltuja oikeuksia ei voi peruuttaa.

Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 1966. Sopimuksen valinnainen pöytäkirja valitusmenettelystä astui voimaan vuonna 2008. Valinnainen pöytäkirja mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle, jos henkilö tai henkilöryhmä katsoo sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksella tunnustettuja oikeuksiaan.

Suomen osalta sopimus tuli voimaan vuonna 1976 ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja vuonna 2014.

Suomea koskevat sopimuksen määräaikaisraportit, hallituksen vastaukset sekä Suomea koskevat päätelmät ja suositukset löytyvät ulkoasiainministeriön sivuilta.