Ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelu

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on mekanismi, joka keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Suomen ihmisoikeustilannetta tarkastellaan neljännen kerran vuonna 2022.

Kansalaisjärjestöedustajat UPR
Kansalaisjärjestöjen edustajia Yhdysvaltojen UPR-tarkastelussa vuonna 2010. Kuva: United States Mission Geneva.

UPR on ainoa kansainvälinen mekanismi, jossa tarkastellaan kaikkia maailman maita laajasti eri ihmisoikeuskysymysten osalta. Se perustettiin vuonna 2006 tuoreen ihmisoikeusneuvoston yhteyteen.

Tarkastelu toimii vertaistarkasteluna, jossa valtiot osoittavat kysymyksiä ja antavat suosituksia tarkasteltavana olevalle valltiolle. Arvioon ja siitä käytävään keskusteluun voivat osallistua myös kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Mekanismista on tullut nopeasti YK:n ihmisoikeustarkasteluista ehkä näkyvin ja poliittisesti merkittävin. Tarkoituksena on, että UPR täydentää muita ihmisoikeustilanteen seuraamisen tapoja, yhdessä eri YK-sopimusten valvontamekanismien kanssa.

Suomi tarkastelussa 2017

Suomen ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen raportin laatimisen ja valmistautumisen Suomen tarkasteluun. Käsittelyssä ollut aineisto on koottu ulkoministeriön UPR-sivustolle.

Suomen vuoden 2017 tarkastelun taustana olleet raportit on koottu myös Ihmisoikeusneuvoston sivuille. Ne sisältävät Suomen oman kansallisen raportin ja YK:n koostaman tietopaketin Suomen tilanteesta

Suomen saamat suositukset 2017

Suomi sai 70 valtiolta yhteensä 153 suositusta, jotka koskivat muun muassa:

  • rasismia, syrjintää ja vihapuhetta
  • naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
  • turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia
  • vammaisten työllistämistä ja esteettömyyttä
  • lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä
  • ihmisoikeuskasvatusta - ja koulutusta

Suomen tarkastelua koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017.

Kansallisesti käydyn keskustelun jälkeen Suomi ilmoitti

  • hyväksyvänsä 120 suositusta
  • hyväksyvänsä osittain 6 suositusta
  • ottavansa tiedoksi 27 suositusta

Tiedoksi otettujen suositusten joukossa olivat muun muassa ILO 169 -sopimuksen ratifiointia ja translain uudistamista ja koskevat suositukset.

Tarkastelukierros 2022

Tiedot Suomen 4. tarkastelusta päivitetään tälle sivulle vuoden 2022 aikana. Suomen hallituksen on annettava UPR-raporttinsa YK:n ihmisoikeusneuvostolle 8.8.2022 mennessä. 

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Useat kansalaisjärjestöt ja muut tahot toimittavat näkemyksiään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle taustatietona Suomen tarkastelua varten. Lisäksi kansalaisjärjestöt saavat kommentoida suoraan Suomen UPR-raporttiluonnosta ennen sen toimittamista YK:lle.

Raportteja (2017):

Suomen YK-liitto jäsenjärjestöjensä kanssa antoi lausunnon Suomen 4. raporttiluonnoksesta kesäkuussa 2022.

Lisätietoja:

Ihmisoikeuselinten kokoustallenteet ja muu videomateriaali on katsottavissa UN Web TV:stä.

Ihmisoikeuskeskus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun (OHCHR toimisto. Sivuilta löytyy myös kaikkien menneiden tarkastelujen taustadokumentit.

UPR Info on kansalaisjärjestö, joka kokoaa tietoa tarkastelun eri vaiheista ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Järjestön verkkosivuilta löytyy tietoa UPR:stä yleisemmin sekä eri maiden tarkastelun aikataulut, saadut suositukset, vinkkejä vaikuttamiseen ja taustamateriaaleja.