Ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelu

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on mekanismi, joka keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Suomi oli kolmatta kertaa tarkastelun kohteena keväällä 2017.

Kansalaisjärjestöedustajat UPR
Kansalaisjärjestöjen edustajia Yhdysvaltojen UPR-tarkastelussa vuonna 2010. Kuva: United States Mission Geneva.

UPR on ainoa kansainvälinen mekanismi, jossa tarkastellaan kaikkia maailman maita laajasti eri ihmisoikeuskysymysten osalta. Se perustettiin vuonna 2006 tuoreen ihmisoikeusneuvoston yhteyteen.

Tarkastelu toimii vertaistarkasteluna, jossa valtiot osoittavat kysymyksiä ja antavat suosituksia tarkasteltavana olevalle valltiolle. Arvioon ja siitä käytävään keskusteluun voivat osallistua myös kansalaisyhteiskunnan edustajat.

Mekanismista on tullut nopeasti YK:n ihmisoikeustarkasteluista ehkä näkyvin ja poliittisesti merkittävin. Tarkoituksena on, että UPR täydentää muita ihmisoikeustilanteen seuraamisen tapoja, yhdessä eri YK-sopimusten valvontamekanismien kanssa.

Suomi tarkastelussa 2017

Suomen ulkoministeriö koordinoi Suomen kansallisen raportin laatimisen ja valmistautumisen Suomen tarkasteluun. Käsittelyssä ollut aineisto on koottu ulkoministeriön UPR-sivustolle.

Suomen vuoden 2017 tarkastelun taustana olleet raportit on koottu myös Ihmisoikeusneuvoston sivuille. Ne sisältävät Suomen oman kansallisen raportin, YK:n koostaman tietopaketin Suomen tilanteesta ja yhteenvedon sidosryhmien (mukaan lukien kansalaisjärjestöt) raporteista.

Suomen saamat suositukset

Suomi sai 70 valtiolta yhteensä 153 suositusta, jotka koskivat muun muassa:

  • rasismia, syrjintää ja vihapuhetta
  • naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
  • turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksia
  • vammaisten työllistämistä ja esteettömyyttä
  • lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä
  • ihmisoikeuskasvatusta - ja koulutusta

Suomen tarkastelua koskeva loppuraportti hyväksyttiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä 21.9.2017.

Kansallisesti käydyn keskustelun jälkeen Suomi ilmoitti

  • hyväksyvänsä 120 suositusta
  • hyväksyvänsä osittain 6 suositusta
  • ottavansa tiedoksi 27 suositusta

Tiedoksi otettujen suositusten joukossa olivat muun muassa ILO 169 -sopimuksen ratifiointia ja translain uudistamista ja koskevat suositukset.

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Useat kansalaisjärjestöt ja muut tahot toimittivat näkemyksensä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle taustatietona Suomen tarkastelua varten keväällä 2017. Lisäksi kansalaisjärjestöt saivat kommentoida suoraan Suomen UPR-raporttiluonnosta ennen sen toimittamista YK:lle.

Raportteja:

Lisätietoja:

Suomen loppuraportin hyväksymisestä koskevat tallenteet ovat katsottavissa UN Web TV:sta: täältä ja täältä.

Ihmisoikeuskeskus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun (OHCHR toimisto. Sivuilta löytyy myös kaikkien menneiden tarkastelujen taustadokumentit.

UPR Info on kansalaisjärjestö, joka kokoaa tietoa tarkastelun eri vaiheista ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Sivuilta löytyy tietoa UPR:stä yleisemmin sekä eri maiden tarkastelun aikataulut, saadut suositukset, vinkkejä vaikuttamiseen ja taustamateriaaleja.