Tiedote

Tutustu uusiin kestävän kehityksen opetusmateriaaleihin

Toukokuussa julkaistut, uudet kestävän kehityksen opetusmateriaalit tarjoavat tietoa, opetusmenetelmiä, oppimiskokonaisuuksia ja tehtäviä kolmesta opetuksessa hyödynnettävästä teemasta: ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Hyödynnä niitä opetuksessasi!

Kuvassa näkyy vanhaa metsää.
Iäkästä, luonnon monimuotoisuutta edustavaa metsää. Kuva: Jere Nieminen.

Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -hankkeeseen osallistuneet opettajat ja muut yhteistyökumppanit ovat tuottaneet kollegoilleen pedagogisia menetelmiä ja opetusmateriaaleja, joita voidaan käyttää opetuksessa varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen. Kestävän kehityksen tehtävät korostavat toiminnallisuutta, luovuutta sekä oppijoiden osallisuutta oppimisessa.

Ilmastonmuutos-teemasivusto tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta eri näkökulmista. Teemaan liittyvien opetusmateriaalien painopiste on toimintaan kannustamisessa ja ilmastoahdistuksen käsittelyssä sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja kriittisen medialukutaidon vahvistamisessa. Tutustu myös UNDP:n Ole osa muutosta -kampanjaan.

Kiertotalous-teemasivustolla pääset tutustumaan tarkemmin siihen, miksi kiertotalouteen siirtyminen on edellytys kestävälle kehitykselle, ja miten kiertotalous hyödyttäisi koko maapalloa. Teeman opetusmateriaalit painottuvat varhais- ja alakoulun tehtäviin.

Luonnon monimuotoisuus -teemasivusto korostaa biodiversiteetin tärkeyttä ja merkitystä luonnon hyvinvoinnille. Sivusto tarjoaa monia mielenkiintoisia tehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia sekä nostaa esiin ulkona oppimisen hyötyjä ja tarjoaa LYKE-verkoston vinkkejä aiheen käsittelyyn kuten MAPPA.fi -sivuston sekä sen MOK-työkalun hyödyntämisen.
 
Katso alta rap-artisti Palefacen YK-liitolle tekemä esittelyvideo kestävän kehityksen tehtävistä (youtube).

 

Paleface tervehtii opettajia ja kehottaa heitä tutustumaan YK-liiton kestävän kehityksen opetusmateriaaleihin ja erityisesti hänen ja Kaisa Happosen kehittelemään ilmastoahdistusta käsittelevään runotaidetyöpajaan.

Kestävän kehityksen materiaalit sisältävät:

  • Monipuolisia, toiminnallisia ja elämyksellisiä materiaaleja varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.
  • Tutkivaa oppimista korostavia tehtäviä, jotka hyödyntävät ulkona oppimisen pedagogiikkaa.
  • Mielenkiintoisia, kokemuksellisia tehtäväkokonaisuuksia ja työpajoja, joiden aiheina ovat mm.  ilmastotunteiden käsittely, koulun niittykasvialueen perustaminen ja pölyttäjät.
  • Toiselle asteelle suunniteltuja monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ovat helposti  hyödynnettävissä myös yläkouluun (MOK).

Tutustu kestävän kehityksen materiaaleihin YK-liiton sivuilla.

Lisätietoa teemoista tarjoavat myös kestävän kehityksen podcastit.

Materiaalia on tuotettu osana Opetushallituksen tukemaa Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -täydennyskoulutushanketta.