8. jakso Ikääntyneiden asema ja oikeudet

Vuoden 2023 toisessa jaksossa tarkastellaan ikääntyvien oikeuksien toteutumista Suomessa. Millaisia haasteita ikääntyneet kohtaavat ja miten niitä tulisi ratkaista? Lisäksi tarkastellaan YK:n erityisraportoijan antamia suosituksia ja pohditaan ikääntyneiden oman ihmisoikeussopimuksen tarpeellisuutta.

YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Suomen liput yhteensovitettuina tummalla taustalla.

Suomen YK-liiton podcast-sarjassa seurataan YK:n ihmisoikeusneuvoston työtä ja tarkastellaan Suomen jäsenkauden tavoitteita ja tuloksia. Suomi toimii Genevessä kokoontuvan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä vuosina 2022–2024.  

Suomen YK-liiton podcast-sarja Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa seuraa 47 valtiosta koostuvan, YK:n tärkeimmän ihmisoikeuselimen työtä. Sarjan jaksoissa pureudutaan ihmisoikeusneuvoston toimintaan ja tarkastellaan Suomen kolmivuotisen jäsenyyskauden tavoitteita ja tuloksia. 

Vuoden 2023 toisessa jaksossa ulkoministeriön ihmisoikeusneuvostotiimin vetäjä Ann-Mari Fröberg ja Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen tarkastelevat ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista Suomessa.  

Mitä haasteita ikääntyneet Suomessa kohtaavat ja miten niitä tulisi ratkaista? 

Miten ikääntyneiden kohtaamat haasteet voitaisiin paremmin tunnistaa, entä millaisia kohdennettuja palveluita tarvitaan? 

Jaksossa tarkastellaan myös YK:n ikääntyneiden oikeuksia tarkastelevan YK:n erityisraportoija Claudia Mahlerin Suomelle antamia suosituksia.  

Miten turvata elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet jokaiselle ikääntymisestä huolimatta? 

Miten kehittää kielellisten ja muiden vähemmistöjen huomioimista ja erityistarpeiden tunnistamista? 

Miten turvata valtakunnallisesti ikääntyneiden oikeuksien toteutuminen? 

 

Kuunteluaika: 22 min

Tekninen tuottaja: Sisältöpalvelu Fabuloso  

Podcast-jakson voi kuunnella myös Spotifyissa.   

Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa -podcastin aikaisemmat jaksot voi kuunnella täältä. 

Lue lisää aiheesta:

Maailman väestön ikääntyminen on menestyksen merkki