Uutinen

Maailman väestön ikääntyminen on menestyksen merkki

Ikääntyneiden köyhyydestä kärsivät enemmän naiset kuin miehet. Maailman ikääntyvästä väestöstä kertoo tuore YK-raportti.

Neljä vanhempaa naista Kiinassa
Kuva: Rauli Virtanen.

YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston (UN DESA) laatiman maailman ikääntyvää väestöä koskevan sosiaaliraportin 2023 mukaan väestön ikääntyminen on menestyksen merkki. Miljardien ihmisten elinolosuhteet ovat parantuneet ympäri maailmaa. Ihmiset elävät pidempään ja vanhemmiksi kuin aikaisemmin. Tämä on parantuneiden terveys- ja selviytymisolosuhteiden ansiota, joita on tukenut lapsimäärän ja kuolleisuuden lasku.

Vanhusten määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti jo vuosikymmenten ajan, samalla kun nuorten ja lasten määrä on alkanut vähentyä. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yli 65-vuotiaden määrä kaksinkertaistuu. Elämme siis pidempään ja ikähaarukka, jossa ihmisiä kuolee eniten, on kaventunut. Kuolemia oli aiemmin tasaisemmin kaikissa ikäryhmissä, mutta nykyään alle 60 tai 70-vuotiaiden kuolemat ovat harvinaisia. Vuonna 2020 Maailman Terveysjärjestö (WHO) nimesi ajanjakson 2021–2030 ”terveellisen vanhenemisen vuosikymmeneksi” tavoitteenaan edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia.

Väestön ikääntyminen tuo taloudellista hyvää, mutta myös haasteita. Vanhemmat ihmiset tarjoavat tärkeän taloudellisen ja sosiaalisen panoksen kaikissa ikäryhmissään. Keski-ikäisinä he tuottavat enemmän kuin kuluttavat luoden ylijäämää, jolla he voivat tukea lapsiaan ja muita läheisiään, jotka tarvitsevat heidän tukeaan, samalla myötävaikuttaen omaan myöhemmän iän taloudelliseen turvaansa. Valtioiden tulisi kohdentaa varoja ikääntyneiden terveyteen, eläkkeisiin ja muihin palveluihin. Tavat, joilla valtiot tukevat ikääntyneitä taloudellisesti, vaihtelevat maittain. Kehittyneissä maissa vanhusväestö saa asianmukaisesti tuettuja palveluita, kun taas maissa, joissa ikäihmiset työskentelevät pidempään, he joutuvat turvautumaan karttuneisiin varoihin tai perheen tukeen.

Ikäihmisten köyhyyttä on tyypillisesti enemmän naisten keskuudessa.

Sukupuolierot näkyvät ikääntyvän väestön keskuudessa. Vanhemman väen joukossa köyhyyttä on tyypillisesti enemmän naisten keskuudessa. Naisten vähäisempi työssäkäynti, lyhyemmät työurat ja pienemmät palkat verrattuna miehiin johtavat suurempaan epävarmuuteen myöhemmin elämässä. Jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet ikääntyä terveenä ja taloudellisesti turvattuna, täytyy tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistäminen aloittaa syntymästä alkaen. Laadukasta koulutusta ja terveydenhuollon palveluita pitää olla kaikkien saatavilla lapsuudesta aina eläköitymiseen saakka.

Koronapandemian jälkeen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt. Kriisi on paljastanut julkisiin tulonsiirtoihin tehtyjen leikkausten riskit. Ikääntyvää väestöä koskeva sosiaaliraportti haluaa edistää pitkäjänteisyyttä ja vakuuttaa, että eläkkeiden rooli epätasa-arvoisuuden vähentämisessä on tärkeä. Maiden, joissa ei ole asianmukaista sosiaaliturvaa, pitäisi pyrkiä laajentamaan eläkkeiden kattavuutta kestävän kehityksen tavoitteen 1.3 mukaisesti (SDG:t). Tarvitaan kolme toimea eläkkeiden kattavuuden lisäämiseksi. Ensiksi rohkaistaan yksityiseen säästämiseen ja parannetaan taitoa hoitaa raha-asioita. Toiseksi luodaan tai laajennetaan verovaroilla rahoitettuja eläkejärjestelmiä. Kolmanneksi vahvistetaan työmarkkinaosapuolia. 

Artikkeli on osa maailman ikääntyvää väestöä koskevaa sosiaaliraporttia 2023: ”Ikääntyvässä maailmassa ei hylätä ketään.”

 

Kuuntele YK-liiton podcast aiheesta:

Ikääntyneiden asema ja oikeudet