YK-päivä

Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi

lapsia töissä kivilouhoksella Etiopiassa
Kuva: Rauli Virtanen.

Kuva: SDG Goals Report 2017

International Day for the Eradication of Poverty

Äärimmäisessä köyhyydessä elää edelleen yli 760 miljoonaa ihmistä. Maailmanpankin mukaan noin 10,7 prosenttia maailman väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, alle 1,90 dollarin päiväbudjetilla. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä, kuten myös heidän osuutensa maapallon väestöstä, on kuitenkin laskenut selvästi: vuonna 1990 heitä oli 35 prosenttia maailman väestöstä (1,1 miljardia ihmistä)*. YK:n vuosituhattavoitteiden ensimmäinen tavoite olikin köyhyyden puolittaminen vuoteen 2000 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteet jatkavat samalla tiellä: köyhyyden vähentäminen on edelleen Agenda 2030:n päätavoite:

Tavoite 1. Ei köyhyyttä.

Köyhyys tulee poistaa kaikissa sen muodoissa kaikkialta maailmassa. Köyhyyttä voi ilmetä maailmassa monin eri tavoin, esimerkiksi taloudellisena ja sosiaalisena eriarvoisuutena tai koulutus- tai vaikutusmahdollisuuksien puutteena. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin sekä mahdollisuudet peruspalveluihin.

Kestävän kehityksen tavoitteet: Ei köyhyyttä

YK:n yleiskokouksen julistus, 22.12.1992, A/RES/47/196

YK:n teemasivu

Materiaalia opettajille: Teemapäivän koulutehtävät

*Lähteet: YK, Kepa