Uutinen

YK-liiton uusin julkaisu: Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus ja ILO-sopimus 169

Suomen YK-liiton pienten sopimuskirjasten sarja on saanut jatkoa. Julkaisusarjan uunituore tulokas on YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä ILO:n yleissopimus numero 169.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista suojelee ja edistää alkuperäiskansojen ja niihin kuuluvien yksilöiden oikeutta nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksesssa syyskuussa 2007 143 jäsenvaltion tuella. Myös Suomi on allekirjoittanut julistuksen ja sitoutunut sen toimeenpanoon. Sen sijaan Suomi ei ole ratifioinut maailman työjärjestön ILO:n piirissa tehtyä yleissopimusta numero 169, joka edellyttää osapuolivaltioilta erityistoimia alkuperäiskansojen jäsenten, instituutioiden, omaisuuden, kulttuurien ja ympäristön suojelemiseksi.

Taskukokoinen kirjanen (8,5 x 11 cm) sisältää julistustekstin sekä suomeksi että pohjoissaameksi ja epävirallisen suomennoksen ILO:n yleissopimuksesta nro 169. Johdantotekstin julkaisuun on kirjoittanut saamelaiskäräjien entinen puheenjohtaja Pekka Aikio.

Tilaa kirjanen