Uutinen

Virtuaalinen malli-YK -kokous kartuttaa digidiplomatian taitoja

Syksyn aikana Suomen YK-liitto on uudistanut perinteistä malli-YK -kokoussimulaatiota ja harpannut digiaikaan siirtämällä simulaation verkkoon. Virtuaalisissa DigiMUN -kokouksissa harjoitellaan etäneuvottelujen ja digidiplomatian taitoja.

Henkilö katsoo tietokonetta, taustalla maailmankartta
Etäyhteydet mahdollistavat osallistumisen nettitapahtumiin ympäri maailman samanaikaisesti. Kuva: Shutterstock

Maailmanlaajuinen koronapandemia on tehnyt etätapaamisista arkipäivää ja muuttanut myös kansainvälisten neuvotteluiden muotoa. Tänä vuonna myös YK:n yleiskokous kokoontui virtuaalisesti ensimmäistä kertaa 75-vuotisen historiansa aikana. Virtuaaliset kokoukset ovat luoneet mahdollisuuden uudistaa harppauksin YK:n perinteisiä vaikuttamis- ja neuvottelutapoja.

Syksyn aikana Suomen YK-liitto on uudistanut perinteistä malli-YK -kokoussimulaatiota ja pilotoinut DigiMUN -virtuaalikokousta yhteistyössä FinMUN ry:n kanssa. DigiMUN noudattaa tuttua YK -kokoussimulaation rakennetta ja toimintatapoja, mutta se toteutetaan virtuaalisella Zoom-keskustelualustalla. Siirtyminen konferenssisaleista verkkoon mahdollistaa digidiplomatian taitojen oppimisen sekä paikasta riippumattoman osallistumisen.

Uudistamisen myötä myös perinteinen valtioiden johtajien edustaminen muuttuu ja DigiMUN kokouksessa edustetaan nuoria jäsenvaltioiden päättäjien sijaan. Simulaatiossa pyritään antamaan ääni ja näkökulma YK:n jäsenmaiden nuorille ja aidosti havainnollistamaan 2250-Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman, henkeä ja tarkoitusta. YK-taustamateriaalien lisäksi kokousvalmistautumisessa käytetään nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia ja digialustoja. Uuden temaattisen DigiMUN -simulaation tavoitteena on saada nuoret pohtimaan 2250 -päätöslauselman tavoitteiden toteutumista heidän elämässään ja maailmassa.

Nuorten arjen realiteetteja rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä voidaan ymmärtää vain kuulemalla heitä itseään.

Perinteisen malli-YK -kokouksen tavoin DigiMUN -simulaatiossa delegaatiot muodostavat yhdessä päätöslauselman, joka täydentää 2250 -päätöslauselmaa ja tuo esiin nuorten omia näkökulmia rauhasta, turvallisuudesta ja konfliktien ehkäisemisestä. Osana rauhatyön projektia Suomen YK-liitto kerää simulaatioissa tuotettuja päätöslauselmia ja vie nuorten viestiä päättäjille siitä, miten 2250 -päätöslauselman toimeenpanoa pitäisi edistää Suomessa ja mikä olisi YK:n rooli tässä työssä.