Uutinen

Suurlähettiläs Pertti Majanen YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean johtoon

Rahoituskomitean perustamisesta päätettiin Rio+20 -kokouksessa vuonna 2012.

New Yorkissa pidetyssä kestävän kehityksen rahoituskomitean (Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing) ensimmäisessä kokouksessa komitean puheenjohtajiksi on valittu Nigerian entinen valtionvarainministeri Mansur Muhtar sekä entinen Suomen Irlannin-suurlähettiläs Pertti Majanen. Puheenjohtajien kausi kestää vuoden 2014 loppuun asti.

Komitean tehtävän on tuottaa vuoden 2014 loppuun mennessä esitys vuoteen 2030 ulottuvasta strategiasta, jolla rahoitetaan tulevat vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet (ns. post-2015 -agenda). Komitean puheenjohtajien tehtävänä on myös taata prosessissa mukana olevien lukuisten eri YK-tahojen yhteentoimivuus.

Komitean odotetaan konsultoivan toimikautensa aikana agendan kannalta oleellisia kansainvälisiä ja paikallista rahoitusinstituutioita ja muita sidosryhmiä. Suuri kysymys rahoitusstrategiaehdotuksen takana tulee olemaan se, miten yksityiset ja julkiset rahoituslähteet saadaan sisällytettyä kestävän kehityksen agendan toteutukseen. Tästä syystä kehitysministeri Heidi Hautalan mukaan "kysymykset verotuksesta, luonnonvarojen vastuullisesta hallinnosta [ja] investointien läpinäkyvyydestä ovat tärkeä osa komitean työtä."

Rahoituskomitean ensimmäisessä kokouksessa keskitytään komitean toimintasuunnitelmaan, sisältöön ja työkentän laajuuteen. Komitea tulee myös pitämään YK:n yleiskokoukselle ensimmäisen selontekonsa huomenna 30. elokuuta. Rahoituskomitean lisäksi Post-2015 -agendan valmistelevaa työtä tukevat teknologiansiirtoon keskittyvä työryhmä (open working group on options for a facilitation mechanism for technology transfer) ja syyskuun 68. YK:n yleiskokouksessa ensimmäistä kertaa virallisesti kokoontuva korkean tason poliittinen foorumi (High-level political forum, HLPF).

Lisätietoa:

Suomi YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean johtoon (UM

Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing (UN)

Post-2015 -kehitystavoitteet (YK.fi