Uutinen

Kehysriihipäätös horjuttaa Suomen sitoutumista globaaliin kumppanuuteen

Kehysriihipäätös leikkaa tuntuvasti kehitysyhteistyövaroja. Kuva: UN Photo/Martine Perret.

Hallitus teki kehysriihessä päätöksen leikata kehitysyhteistyövaroista 50-100 miljoonaa euroa vuosittain kehyskaudella 2015-2017. Suomi on YK:n jäsenvaltiona sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiisiin ja nostamaan kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta tavoitevuoteen 2015 mennessä. Sitoumus on vahvistettu myös nykyhallituksen hallitusohjelmassa.

Kehysriihipäätös murentaa Suomen mahdollisuudet täyttää lupauksensa kehitysyhteistyörahoituksesta. Päätös vaikuttaa myös siihen, miten Suomi toteuttaa vastuunsa vuonna 2016 voimaan astuvan uuden Post 2015 -kehitysohjelman osalta. Pahimmillaan hallituksen kehysriihipäätös tarkoittaa Suomen kehitysyhteistyövarojen putoamista jopa alle 0,5 prosenttiin bruttokansantulosta.

92 kansalaisjärjestöä vetosi hallitukseen 12. maaliskuuta, jotta hallitus tekisi maaliskuun kehysriihessä rohkeita ja globaalisti vastuullisia päätöksiä kehitysyhteistyövarojen, erillisen ilmastorahoituksen sekä kehitykseen ja ilmastotoimiin tarvittavien uusien rahoituslähteiden puolesta.