Uutinen

Ihmisoikeudet ovat naisten oikeuksia, muistuttaa YK:n ihmisoikeusneuvosto kesän istunnossaan

YK:n ihmisoikeusneuvoston kesän istunto keskittyy naisten aseman ja oikeuksien tarkasteluun. Istunnossa kuullaan myös koulutuksen erityisraportoijan lausunto Suomen koulutuksen tilanteesta. Raportissa on nostettu yhtenä huolena esiin opettajien jaksaminen.

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu pyöreässä salissa, jonka katossa on suuri sinisävyinen maalaus
Ihmisoikeusneuvoston istuntosalista Genevessä. Kuva: Jean-Marc Ferré / UN Photo.

Tasa-arvon periaatteet ja naisten oikeuksien edistäminen ovat vaikeutuneet monin tavoin. Yhä voimistuva anti-gender -liike haastaa vakiintuneen käsityksen sukupuolten tasa-arvosta, naisten itsemääräämisoikeudesta ja vaikutusmahdollisuuksiensa vahvistamisesta.  Liike yrittää horjuttaa monia ihmisoikeussopimuksin turvattuja perusoikeuksia. Samalla naisten aseman huomioiminen on vaikeutunut myös YK:n päätöksenteossa.   

Neuvoston 56. istunnossa käydään vuosittainen keskustelu naisten oikeuksista, jonka lisäksi ohjelmassa on istunnot naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, taloudellisen väkivallan vaikutuksista sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen tilasta ja haasteista.  

Lisäksi käsittelyssä ovat selonteot ilmastonmuutoksen vaikutuksista, äärimmäisen köyhyyden seurauksista sekä rasismista. Myös näissä teemoissa naisten ja tyttöjen oikeudet ovat keskeisiä ja vaativat huomioimista nimenomaan sukupuolitietoisesta näkökulmasta. 

Maakohtaisista tilanteista kesän istunnossa käsitellään muun muassa edelleen vaikeana jatkuva Afganistanin naisten tilanne, jossa naiset on suljettu käytännössä kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle, lisäksi istunnossa käsitellään raportit muun muassa Ukrainan, Palestiinalaisalueiden, Iranin ja Sudanin ihmisoikeustilanteesta. Lisäksi käsittelyssä on useita kansallisia UPR-selontekoja. 

YK-nuorisodelegaatti Paula Pättikankangas osallistuu neuvoston istunnossa naisten oikeuksia ja tekonologiaa käsitteleviin osioihin. Hän pitää myös puheen teknologiaa käsittelevässä osiossa.

Suomen koulutuksen tilanteesta erityisraportoijan lausunto 

Kesän istunnossa antaa raporttinsa myös YK:n oikeutta opetukseen tarkasteleva erityisraportoija Farida Shaheed, joka teki maavierailun Suomeen marraskuussa 2023. Erityisraportoija tapasi useita opetuksen ja koulutuksen toimijoita viranomaisista järjestöihin. Erityisraportoija Shaheed tapasi myös Suomen YK-liiton edustajia. 

Antamassaan raportissa Shaheed nostaa esille Suomen hyvän koulutuksen tason ja sitä turvaavan lainsäädännön, mutta esittää myös useita huolenaiheita ja haasteita. Erityisesti nuorten lisääntyneet mielenterveyden ja jaksamisen vaikeudet, koulukiusaaminen ja sen monet vaikutukset, sekä paikoin puutteellinen koulujen opiskeluvälineiden saatavuus heijastuvat monen nuoren opiskeluun ja hyvinvointiin.  

Opettajien jaksaminen huolestuttaa.

Myös opettajien jaksaminen ja alan houkuttelevuus huolestuttavat. Erityisraportoija kehottaakin Suomea turvaamaan opettajien kilpailukykyisen palkkatason, etenkin varhaiskasvatuksessa, sekä vahvistamaan oppilaiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Shaheed kehottaa Suomea myös muuttamaan uskonnon opetuksen perusteita sallimalla elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisen kaikille halukkaille.  Lisäksi hän kehottaa Suomea määrittelemään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kansalliset tavoitteet ja turvaamaan toteutukseen riittävät resurssit opetuksen kaikilla tasoilla. 

Erityisraportoija Shaheed muistuttaa, että Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toteuttamaan erityisesti osallistavan, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä edistämään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille. Tavoitteeseen päästäkseen Suomen tulee pyrkiä nostamaan koulutuksen tasoa, oppimistuloksia ja osaamista kaikilla koulutusasteilla, sekä varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen kaikille. Tavoite vaatii myös hyvinvoinnin vahvistamista ja riittävää tukea sitä tarvitseville. 

Kesän istuntokautta voi seurata YK:n nettilähetyksenä Live Schedule | UN Web TV 

Lisätietoa 56.istunnosta OHCHR | 56th session of the Human Rights Council (18 June to 12 July 2024)