Tiedote

Vuoden YK:n ystävä -kunniakirja luovutettiin presidentti Ahtisaarelle

Vasemmalta oikealle: Helena Laukko, Tytti Tuppurainen, presidentti Ahtisaari, Ritva Semi ja Helena Ranta. Kuva: Eeva Reittilä

YK:n ystävät -verkoston johtotiimi on tänään luovuttanut Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininnan presidentti Ahtisaarelle.

Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta myönnettiin Suomessa toisen kerran YK:n päivänä 24.10.2018. Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto myöntävät kunniamaininnan vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin vahvistamiseksi kansainvälisesti.

Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Ahtisaari ottivat YK:n ystävien johtotiimin vastaan vuonna 2000 perustamansa Crisis Management Initiative ry:n toimistolla Helsingissä. YK:n ystävien johtotiimistä mukana luovutustilaisuudessa olivat YK-liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen, professori Helena Ranta sekä varhaiskasvatuksen ja kehityspolitiikan asiantuntija Ritva  Semi. Lisäksi delegaatioon kuuluivat YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko sekä viestintävastaava Eeva Reittilä.

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kiitti YK:n ystävien puolesta presidenttiä hänen pitkäaikaisesta työstään rauhan ja kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön edistämiseksi ja painotti, että kestävää kehitystä tukeva sekä rauhaa ja konflikteja ennaltaehkäisevä maailmanpolitiikka tarvitsee vahvaa johtajuutta ja sitkeää tahtoa. Presidentti Ahtisaaren kansainvälinen työ on myös muistutus siitä, että yhteiset ongelmat edellyttävät yhteisiä ratkaisuja. Presidentti onkin korostanut YK:n työn tärkeyttä yhteisten ongelmien ratkaisemisessa.

"Presidentin hieno kansainvälinen työura toimii innoituksen ja inspiraation lähteenä myös nykypäivän nuorille, jotka ovat tulevaisuuden johtajia. Tällaista näkemyksellisyyttä tarvitsemme jatkossakin, ja presidentin työ on juuri tällainen perintö nuorelle sukupolvelle”, tilaisuudessa luovutetun tunnustuksen perusteluissa korostetaan.

Presidentti kiitti saamastaan tunnustuksesta lämpimästi ja kertoi pitävänsä sitä arvossa. Hän muisteli työtoveruuttaan ja ystävyyttään YK:n edesmenneen pääsihteerin, Kofi Annanin kanssa. Presidentti muistutti samalla, että kaikki tarvitsevat hyviä työtovereita, sillä kukaan ei saa muutosta aikaan yksin.

"Uskon vahvasti YK:hon ja siihen tehtävään, jota varten järjestö on perustettu: takaamaan rauhaa, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia kaikille. Puhuttaessa ihmisoikeuksista emme puhu länsimaisista ajatuksista, vaan globaaleista arvoista, joita kaikkien YK:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa", presidentti painotti kiitossanoissaan.

Ahtisaari toimi kansainvälisissä tehtävissä lähes koko työuransa, valtaosan siitä erilaisissa YK:n alaisissa tehtävissä. Vuonna 2005 hän johti Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen välisiä, rauhaan johtaneita neuvotteluja. Vuosina 2005-2008 hän tuolloin pääsihteerinä toimineen Kofi Annanin nimittämänä erityisedustajana Kosovon asemasta käytävissä neuvotteluissa. Tunnustuksena työstään rauhan puolesta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto joulukuussa tasan kymmenen vuotta sitten. Ahtisaari toimii edelleen muun muassa rauhaa ja ihmisoikeuksia edistävän the Elders -ryhmän jäsenenä.

Ahtisaari on myös Suomen YK-liiton kunniapuheenjohtaja.

 

Teksti: Eeva Reittilä

Lue lisää YK:n ystävien tapahtumasta, joka järjestettiin viime viikolla YK:n päivänä

Haluaisitko sinäkin osallistua YK:n toiminnan tukemiseen ja liittyä YK:n ystäviin? Voit liittyä jäseneksi täällä.
YK:n ystävillä on myös oma mentorointiohjelmansa, josta tiedotamme näillä verkkosivuilla.