7. Jakso: Tämänhetkinen ihmisoikeustilanne Suomessa

Vuoden 2023 ensimmäisessä jaksossa ulkoministeriön ihmisoikeusneuvostotiimin vetäjä Ann-Mari Fröberg ja Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen tarkastelevat Suomen ihmisoikeustilannetta marraskuussa 2022 tehdyn UPR-vertaisarvioinnin tulosten näkökulmasta. Millainen ihmisoikeustilanne Suomessa tällä hetkellä on?

YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Suomen liput yhteensovitettuina tummalla taustalla.

Suomen YK-liiton podcast-sarjassa seurataan YK:n ihmisoikeusneuvoston työtä ja tarkastellaan Suomen jäsenkauden tavoitteita ja tuloksia. Suomi toimii Genevessä kokoontuvan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä vuosina 2022–2024. 

Suomen YK-liiton podcast-sarja Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa seuraa 47 valtiosta koostuvan, YK:n tärkeimmän ihmisoikeuselimen työtä. Sarjan jaksoissa pureudutaan ihmisoikeusneuvoston toimintaan ja tarkastellaan Suomen kolmivuotisen jäsenyyskauden tavoitteita ja tuloksia. 

Vuoden 2023 ensimmäisessä jaksossa ulkoministeriön ihmisoikeusneuvostotiimin vetäjä Ann-Mari Fröberg ja Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen tarkastelevat Suomen ihmisoikeustilannetta marraskuussa 2022 tehdyn UPR-vertaisarvioinnin tulosten näkökulmasta. Millainen ihmisoikeustilanne Suomessa tällä hetkellä on? 

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review eli UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston mekanismi, jolla YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta seurataan vertaisarvioinnin periaatteella. Menettelyssä jokaista valtiota tarkastellaan vuorollaan, noin neljän vuoden välein.  

Minkälainen mekanismi on kyseessä ja mikä merkitys UPR:lla käytännössä on?  

Suomi sai ennätysmäärän kehotuksia korjata meillä esiintyviä ihmisoikeushaasteita, yhteensä suosituksia annettiin 246. Huomautuksia antoi kaikkiaan 89 valtiota.  

Huomioissa nousivat esiin jo monesti aiemminkin eri yhteyksissä havaitut ongelmat: 

  • Naisiin eri muodoissaan kohdistuva väkivalta ja etenkin lähisuhdeväkivallan uhreille tarjottavien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus (esimerkiksi turvakotipaikkojen määrä ja niiden maantieteellinen sijoittuminen) 

  • Eri vähemmistöjen, vammaisten ja ikääntyneiden oikeuksien toteuttamisen monet haasteet (syrjintä, osallisuus ja esteettömyys) 

  • Kansallisten vähemmistöjen ja kielellisten ryhmien asema ja oikeudet, erityisesti romanit ja saamelaiset  

  • Vihapuhe ja rasismi yhteiskunnan eri sektoreilla  

Mitä annetut huomiot kertovat suomalaisesta ihmisoikeuspolitiikasta, onko meillä epäonnistuttu korjaamaan jo aiemmin esiin tuotuja haasteita? Mitä asian korjaamiseksi tulisi nyt tehdä?

Kuunteluaika: 18.17

Tekninen tuottaja: Sisältöpalvelu Fabuloso 

Podcast-jakson voi kuunnella myös Spotifyissa.  

Suomi YK:n ihmisoikeusneuvostossa -podcastin aikaisemmat jaksot voi kuunnella täältä.