Kannanotto/lausunto

YK:n ihmisoikeuskomitea määräsi Nellimin porojen pakkoteurastukset keskeytettäväksi

Suomen YK-liitto/ Kansalaisten maailmannäyttämö
Greenpeace
Suomen luonnonsuojeluliitto
Suomen Luonto-Liitto
Osuuskunta Lumimuutos

26.9.2011

YK:n ihmisoikeuskomitea on pyytänyt päätöksellään perjantaina 23.9. Suomea keskeyttämään Ivalon paliskunnan suunnittelemat pakkoteurastukset, jotka uhkaavat tuhota perinteisen vapaaseen laidunnukseen perustuvan poronhoidon Nellimin kylässä. Pakkoteurastuksissa nellimiläisille määrätyt kiintiöt ylittävät koko porotokan eläinmäärän.

Järjestöt toivovat ulko- ja maa- ja metsätalousministeriöltä ripeää toimintaa pakkoteurastusten lopettamiseksi. Lisäksi on syytä aloittaa laaja oikeudellinen tarkastelu poronhoitoa ohjaavan lainsäädännön muuttamiseksi. Toimenpidekielto on voimassa väliaikaisesti, kunnes ihmisoikeuskomitea on päätynyt ratkaisuun asiassa. Tänä aikana pitäisi asian tarkastelu aloittaa myös kansallisesti.

Pakkoteurastuksella laajat kerrannaisvaikutukset

Ivalon paliskunnan päättämä pakkoteurastus olisi kirjaimellisesti kuolinisku perinteiseen saamelaiseen laidunnukseen perustuvalle poroelinkeinolle Nellimissä. Se uhkaa vakavasti myös 150 hengen kylän tulevaisuutta.

"Olemme tehneet porotöitä koko elämämme. Näinkö tämä kaikki loppuu?", kysyy Kalevi Paadar, yksi YK:n ihmisoikeuskomitealle lähteneen toimenpidekiellon asianomistajista.

Laidunnukseen perustuvan porotalouden tuholla on laajoja kerrannaisvaikutuksia. Kyseisten porojen laitumina toimivat vanhat metsät on rauhoitettu 20 vuodeksi vasta pari vuotta sitten. Jos luonnonmukainen poronhoito rauhoitusalueilla loppuu, Metsähallituksen kanssa tehty sopimus laidunmaiden hakkuurauhasta raukeaa.

Nellimin saamelainen maankäyttö selvitettävä

Tokkakunnan olemassaolo on keskeinen koko Nellimin inarinsaamelaisen kulttuurin kannalta.

"Uusimman tutkimustiedon valossa Nellimin tokkakunnan toiminnan voidaan nähdä kantavan kulttuurillisia jatkumoita ylimuistoisesta saamelaisesta yhteiskuntajärjestelmästä, painottaa Saamelaiskäräjien jäsen Pekka Aikio. "Pyyntiin, keräilyyn ja vapaasti laiduntavaan poronhoitoon perustuva yhteisö pitää elossa äärimmäisen uhanalaista inarinsaamelaista kulttuuria, joka on edelleenkin tutkimuksellisesta näkökulmasta täysin tuntematonta."

Nellimin saamelainen maankäyttö onkin syytä selvittää kansainväliset mitat
täyttävällä tutkimuksella, jotta saadaan selville tieteellisesti yhteisön käyttämien alueiden rooli konfliktin ratkaisussa. Nellimin maankäyttöselvitys tulisi olla myös pohjana koko Suomen saamelaiskotiseutualueen kattavalle maankäyttöselvitykselle. Tähän selvitykseen tarvitaan selkeä ja riittävä yhteiskunnallinen tuki.

Suomen YK-liiton koordinoima Kansalaisten maailmannäyttämö, Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, poronhoitolain kiireistä uudistamista.oronhoitolaki uudistettava ja saamelaisen poronhoidon erityispiirteet huomioitava

Ivalon paliskunnan määräämät pakkoteurastukset on mahdollistettu KHO:n päätöksellä viime keväänä. Ongelmana on, ettei päätös huomioi saamelaisten poronhoidon erityispiirteitä. Nellimin poronhoitajilla vasoja on selvinnyt hengissä muuta paliskuntaa vähemmän ja siksi paliskunnan teurasvaatimus on epärealistinen eikä perustu todellisuudelle. Kaikille tokille samansuuruisiksi määrätyt teurastuskiintiöt uhkaavat lopettaa perinteisen tokkaporonhoitokulttuurin kokonaan.

Poronhoitolain sallima päätös on käytännössä oikeusmurha ja useiden perusoikeuksien vastainen. Nellimiläisiltä ollaan viemässä kerralla omaisuus, elinkeino ja mahdollisuus jatkaa poronhoitoa tulevaisuudessa. Asia koskettaa kokonaisia perheitä, joissa lapset olisivat jatkamassa perinteistä elinkeinoa.

Nellimin pakkoteurastustilanne ei ole yksittäistapaus, vastaavia tapauksia puidaan eri oikeusasteissa muissakin saamelaisalueen paliskunnissa.

"Pakkoteurastuksilla asiaa ei ratkaista oikeudenmukaisesti. Sen sijaan neuvotteluja tulisi jatkaa ja uudistaa poronhoitolaki vastaamaan kansainvälisiä velvoitteita," sanoo koordinaattori Jenni Kauppila Suomen YK-liitosta. "Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistuksen yhteydessä myös perustuslakivaliokunta on vaatinut kokonaisuudistusta, jossa saamelaisten kulttuurillinen ja oikeudellinen asema otetaan asianmukaisesti huomioon."

Perustuslakivaliokunnan lausunto 21/2007: Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lisätiedot:

Pauliina Feodoroff
saamelaisaktiivi, saamelaisneuvoston pj. 2007-2008
040 7364475

Jenni Kauppila
koordinaattori, Kansalaisten maailmannäyttämö /Suomen YK-liitto
050 522 62 41

Leo Stranius
pääsihteeri, Suomen luontoliitto
040 7547371

Sini Harkki
metsäkampanjavastaava, Greenpeace
050 582 1107

Pekka Aikio
Saamelaiskäräjien jäsen
0400 272815

Kalevi Paadar
0400 122392