Kannanotto/lausunto

Suomen YK-liitto huolissaan palestiinalaisalueiden siviileistä

Suomen YK-liiton kannanotto 12.12.2011

Suomen YK-liitto on syvästi huolissaan siviiliväestön tilanteesta palestiinalaisalueilla. Erityisesti kaikkein haavoittuvimpien ryhmien - naisten, lasten ja nuorten - tilanne on kaikkein vaikein. Kansainvälisen oikeuden mukaan laittomat israelilaissiirtokunnat, turvamuuri sekä muut liikkumista rajoittavat esteet tekevät Länsirannalla elävien palestiinalaisten arjen erittäin vaikeaksi. Gazassa puolestaan Israel rajoittaa alueella asuvien palestiinalaisten pääsyä läheisille maa- ja merialueille, mikä vaikeuttaa merkittävästi mm. alueen maanviljelijöiden toimeentuloa. Lisäksi YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n mukaan palestiinalaisnuorten työllisyystilanne on edelleen hälyttävä; nuorten osuus kaikista palestiinalaisalueiden työttömistä oli vuonna 2010 peräti 43,4 prosenttia.

Lähi-idän kvartetti sopi syyskuussa, että Lähi-idän rauhanprosessin on johdettava konkreettiseen ratkaisuun vuoden 2012 loppuun mennessä. Siksi myös Suomen on tarmokkaasti ponnisteltava EU:ssa sen eteen, että unioni kykenisi puhumaan YK:ssa yhdellä äänellä Lähi-idän konfliktin päättymiseen tähtäävässä välitys- ja vaikuttamistyössä. Rauhanprosessin on perustuttava jatkossakin YK:n päätöslauselmiin ja kansainväliseen oikeuteen.

YK:n palestiinalaisalueilla tekemän humanitaarisen työn ja Lähi-idän kvartetin ponnistelujen kautta Suomen ja EU:n on pyrittävä lieventämään palestiinalaisalueiden siviilien ahdinkoa arjen eri alueilla mm. terveydenhuollon ja koulutuksen edistämiseksi. YK-liitto on tyytyväinen siihen, että Suomi on tukenut UNRWAN:n humanitaarista työtä merkittävällä rahoitusosuudella.
Unionin yhtenäisyys on tärkeä YK:ssa myös sen varmistamiseksi, että kansalaisten tahto alueella otetaan huomioon ilman laajamittaisten mielenilmausten syntyä.