Dohan neuvottelut: kehitysapua lisättävä talouskriisistä huolimatta

Kehitysapurahoitusta käsitelleet neljä päivää kestäneet kansainväliset neuvottelut päättyivät Quatarin pääkaupungissa Dohassa tiistaina, 2. joulukuuta. YK:n järjestämien neuvottelujen osallistujat, jotka edustivat yli 160 kansallisuutta, alleviivasivat talouskriisistä huolimatta aiemmin tehtyjen kehitysapulupausten pitämisen tärkeyttä. Dohan neuvottelujen lopputuloksena syntyi julistus, joka vahvistaa Meksikon Monterreyssa vuonna 2002 sovittuja kehitysapusitoumuksia.

Dohan julistuksessa todetaan muun muassa, että teollisuusmaat - Monterreyn sopimuksen mukaisesti - pitäytyvät sitoumuksessaan antaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysapuun.

Tähän mennessä niin kehitysapumäärärahoja kuin maailmankaupan sääntömuutoksia koskevat lupaukset ovat jääneet toteutumatta. YK:n syyskuussa julkaiseman raportin mukaan kehitysapua olisikin lisättävä 18 miljardilla dollarilla vuosittain vuoteen 2010 mennessä, mikäli YK:n vuosituhattavoitteet halutaan saavuttaa.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi Dohan konferenssin osallistujille, että konferenssin lopputulema on erittäin tärkeä ihmisten hyvinvoinnin kannalta kaikkialla ja että talouskriisi ei suinkaan ole ainoa maailmaa uhkaava kriisi tällä hetkellä: "Meillä on vastassamme haasteita myös kehitystavoitteiden ja ilmastonmuutoksen osalta. Kaikki nämä haasteet ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa, ja niitä täytyy käsitellä kokonaisuutena."

Ban totesikin, että vaikka kriisivyyhden purkaminen aloitetaan rahoitusjärjestelmästä, toimenpiteet eivät saa loppua siihen: "Meidän on kehitettävä myös ruoantuotanto- ja energiajärjestelmäämme sekä kehitysapurahoitusta ja -instituutioitamme."

Ban varoitti, että nykytilanteessa kehitysapurahoituksen vähentämisellä olisi tuhoisat vaikutukset muun muassa vuosituhattavoitteisiin, ja nosti esille erityisesti koulutus- ja tasa-arvotavoitteet.

Koulutuksen tärkeydestä puhuessaan Ban totesi, että 75 miljoonalla lapsella ei tänä päivänä ole mahdollisuutta koulutukseen ja että miljoonien köyhien koulukäyntiura loppuu jo kaikkein alimman koulutustason jälkeen. Lisäksi konfliktialueilla elävien lasten koulunkäynti on usein mahdotonta. Maailman talouskriisi ei suinkaan paranna tilannetta ja uhkaa nyt mitätöidä viime vuosien aikana koulutuksen saralla saavutetun edistyksen, pääsihteeri totesi.

Ban kehottikin Dohan konferenssin osallistujia varmistamaan, että kaikki maailman lapset saisivat mahdollisuuden tarvitsemaansa koulutukseen. "Vuosituhattavoitteita ei voida saavuttaa ilman koulutusta. Koulutus on talouskasvun ja hyvinvoinnin elinehto ja toimii muuta kehitystä, kuten terveyttä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, vauhdittavana moottorina", pääsihteeri totesi.

Koulutuksen lisäksi Ban sanoi naisten aseman parantamisen olevan yksi parhaista keinoista edistää vuosituhattavoitteita ja vähentää köyhyyttä. "Tasa-arvohankkeiden rahoittamisella tulisi olla keskeinen sija ratkaisussamme talouskriisiin", hän sanoi.

Myös YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Miguel D'Escoto kehotti YK:n jäsenmaita panostamaan talouskriisin pohjimmaisten syiden selvittämiseen. Lisäksi hän - Dohan konferenssiin osallistujien toiveen mukaisesti - ilmoitti mitä pikimmiten ryhtyvänsä järjestämään korkean tason kokousta, jossa pureuduttaisiin talouskriisiin kehitykselle aiheuttamiin hidasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin.

Dohan konferenssissa sovittiin alustavasti myös uuden kehitysrahoitusta käsittelevän seurantakokouksen järjestämisestä. Kokous pidetään viiden vuoden kuluessa, viimeistään vuonna 2013.

Lähteinä käytetty useaa YK:n uutissivujen uutista.

Luonnos Dohan loppuasiakirjasta (kielivalikko)

Lue lisää Kepan Doha-sivuilta


Julkaistu: 8.12.2008