YK-päivä

Kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa

Afganistanilaisia naisia tietokoneen ääressä, kuva Rauli Virtanen
Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Women and Girls in Science


Tiede ja sukupuolten tasa-arvo ovat molemmat välttämättömiä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden, mukaan lukien kestävän kehityksen Agenda 2030:n saavuttamiseksi. Viimeisten 15 vuoden aikana maailmalla on tehty paljon työtä inspiroimalla ja sitouttamalla naisia ​​ja tyttöjä tieteeseen. Naiset ja tytöt jätetään kuitenkin edelleen ulkopuolelle tieteen kokonaisvaltaisesta osallistumisesta.

Alle 30% tutkijoista maailmanlaajuisesti on naisia ja Unescon tietojen mukaan vain noin 30% kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluopetuksessa STEM-alan (tiede, teknologia, insinöörityö, matematiikka).

Naisopiskelijoiden osuus maailmanlaajuisesti on erityisen vähäistä tieto- ja viestintätekniikassa (3%), luonnontieteissä, matematiikassa ja tilastotieteissä (5%) sekä tekniikan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla (8%).

Pitkään jatkuneet ennakkoluulot ja sukupuolistereotypiat ohjaavat tyttöjä ja naisia ​​pois tieteenalalta. Jotta saavutettaisiin naisten ja tyttöjen täysi ja yhtäläinen pääsy ja osallistuminen tieteeseen sekä sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen, YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2016 päätöslauselman, jossa helmikuun 11. päivä julistettiin Kansainväliseksi naisten ja tyttöjen tiedepäiväksi.

Teemapäivän kotisivu

Teemapäivä Unescon sivuilla

Unescon tutkimus sukupuolijakaumasta tiede- ja teknologia-aloilla