YK-päivän tehtävä

Naistenpäivän tehtävä: Insinööri, kätilö ja pelastaja

Mitä opin

Pohditaan sukupuolen merkitystä koulutuksessa ja ammatinvalinnassa.

Tehtävän kuvaus

Opettaja jakaa oppilaat 3-4 hlön pienryhmiin. Jokainen miettii lähipiiristään kaksi naista ja kaksi miestä ja/tai muita sukupuolia (voivat olla vanhempia, sukulaisia, perhetuttuja, jne.).

Tehkää ryhmässä aikajana henkilöiden iän mukaan ja asettakaa henkilöt aikajanalle. Kirjatkaa aikajanalle jokaisen henkilön koulutus, ammatti ja sukupuoli. 

Pohtikaa: 

  • Mitä ammatteja henkilöillä on?  

  • Ovatko ammatit jakautuneet sukupuolen mukaan? 

  • Onko ammateissa eroja riippuen henkilön iästä? 

  • Onko koulutustaustoissa eroja riippuen henkilön sukupuolesta ja iästä? 

  • Tutustukaa YK:n Agenda 2030:sen kohtiin 4 Hyvä koulutus, ja 5 Sukupuolten tasa-arvo. Pohtikaa miltä Suomi tulee mielestänne näyttämään vuonna 2030 näiden tavoitteiden valossa. Lisätkää lopuksi ryhmänä aikajanallenne kaksi vuonna 2030 elävää aikuista suomalaista. Kirjatkaa heille syntymävuosi, koulutus, ammatti & sukupuoli. 

Esitelkää aikajanat ja kootkaa niistä näyttelyt luokan seinälle.