YK-päivä

Kansainvälinen opettajien päivä

Opettaja
Kuva: Rauli Virtanen .

World Teachers' Day

Maailman opettajien päivää on vietetty 5. lokakuuta maailmalaajuisesti vuodesta 1994 lähtien. Päivä muistuttaa opettajien tekemän työn merkityksestä, sekä opettajien koulutukseen ja työoloihin panostamisen tärkeydestä.

Ilman asianmukaista koulutusta, opettamiseen soveltuvia tiloja, tarvittavia työvälineitä ja resursseja ei kekseliäinkään opettaja voi tehdä työtään menestyksekkäästi. Hyvä koulutus ja koulutukseen pääsyn mahdollistaminen on jokaiselle lapselle kuuluva perusoikeus, ilman yhteiskunnan panostuksia sitä ei kuitenkaan voi saavuttaa.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 koulutusta koskevan tavoitteen 4 mukaisesti jokaiselle tulee turvata myös elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Kouluttautumisen ja oppimisen mahdollistaminen on yhteiskuntien kehityksen kannalta satsaus, jolla on pitkäkestoiset vaikutukset. Näihin tavoitteisiin maailman valtiot ovat sitoutuneet YK:n ja UNESCO:n mekanismein.

 ILO/UNESCO Recommendation concerning the Status of Teachers (1966)

Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997)

Teemapäivän kotisivu