YK-päivä

Kansainvälinen demokratian päivä

Vaalikampanjointia Intiassa
Vaalikampanjointia Intiassa jota on pidetty maailman suurimpana demokratiana. Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Democracy

Demokraattisissa yhteisöissä valta perustuu yhteisön jäseniin, eikä ole yhden ihmisen käsissä, mikä vähentää vallan väärinkäytön mahdollisuutta. Demokratian kulmakiviä ovat jokaisen henkilön mahdollisuus ilmaista vapaasti oma mielipiteensä ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Kansakunnilla on oikeus ilmaista tahtonsa ja päättää niiden poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen järjestelmien muodoista, jotka koskettavat niiden kansalaisten elämää, joten demokratian avulla heille tulee tuoda mahdollisuus vaikuttaa niihin.

YK:n yleiskokous on julistanut syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi vuonna 2007 muistuttamaan maailman päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä.

YK:n kestävän kehityksen tavoite 16 on "Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto". Tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

YK:n yleiskokouksen julistus, 8.11.2007, A/RES/62/7

Teemapäivän kotisivu

Kestävän kehityksen tavoite 16