YK-päivä

Kansainvälinen demokratian päivä

Vaalikampanjointia Intiassa
Vaalikampanjointia Intiassa jota on pidetty maailman suurimpana demokratiana. Kuva: Rauli Virtanen.

International Day of Democracy

YK:n yleiskokous julisti vuonna 2007 syyskuun 15. päivän kansainväliseksi demokratiapäiväksi. Päivän tarkoitus on muistuttaa päättäjiä ja jokaista yksittäistä ihmistä demokratian tärkeydestä.

Tänä päivänä demokratian tila on uhatumpi kuin ehkä koskaan. Kansalaisten osallistumisoikeuksia, sanan- ja mielipiteenvapautta sekä toimittajien työtä haastetaan aiempaa voimallisemmin. 

Demokraattisissa yhteiskunnissa valta jakautuu ja kansalaiset voivat osallistuva poliittisen päätöksentekoon, jokaisella on halutessaan mahdollisuus ottaa osaa yhteiskunnalliseen toimintaan ja asettua ehdolle vaaleissa.

Sananvapaus on demokratiassa perustavanlaatuinen ihmisoikeus, se on myös kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklaan. Tästä huolimatta sanan- ja mielipiteen vapaus kapenee monin paikoin. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16: "Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto". tavoitteena on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja turvata oikeudenmukainen, hyvä hallinto. 

Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 75 vuotta YK:n ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisestä. Sen kirjausten ja tavoitteiden saavuttamiseksi tulee tehdä määrätietoisesti työtä edelleen. 

YK:n yleiskokouksen julistus, 8.11.2007, A/RES/62/7

Teemapäivän kotisivu

Kestävän kehityksen tavoite 16