Guterres ja Niinistö

Suomi ja YK

Suomi on osallistunut YK:n kautta kansainvälisesti sovittujen pelisääntöjen laatimiseen vuodesta 1955 lähtien. Vaikutustyö on Suomelle tärkeää. Myös Suomessa toimii useita YK:n rahastoja ja ohjelmia, joiden työ liittyy lähes kaikkeen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen sekä ihmisoikeuksien vahvistamiseen.

Suomi YK:ssa

Suomi YK:ssa piktogrammi
Hover-taustapallo

YK:n kautta Suomi voi vaikuttaa siihen, että kansainvälisesti sovittuja pelisääntöjä noudatetaan.

YK Suomessa

YK Suomessa piktogrammi
Hover-taustapallo

Suomessa toimivat YK-järjestöt edistävät järjestöjen kansainvälisiä päämääriä Suomen tasolla ja tiedottavat niistä.