FN-dagens uppgift

Uppgift på dagen för biologisk mångfald: klimatflyktingskap

Vad jag lär mig

Vi bekantar oss med klimatflyktingskap som begrepp. Vi funderar över bakgrundsorsakerna till fenomenet och framtidsutsikterna.

Beskrivning av uppgiften

Indela er i par. Ta ett kompisprat om tre begrepp. Ni behöver inte veta någonting i början, eftersom avsikten med kompispratet är att värma upp inför uppgiften.

Diskutera begreppen i den här ordningen. Begreppen är: 

  • klimatet 
  • flyktingskap 
  • klimatflyktingskap 

Dela efter kompispratet in er i grupper om fyra personer. Grupperna börjar samla information. Sök information om klimatflyktingskap nätet och de sociala medierna. Anteckna vilken information ni funnit. Ni kan skriva ned era funderingar papper eller datorn, exempelvis i form av en powerpoint-presentation. 

Anteckna åtminstone: 

  • Vad innebär klimatflyktingskap? 
  • Vem kan bli klimatflykting? 
  • Hur diskuteras klimatflyktingskap de sociala medierna? Är diskussionen olika beroende vilken kanal man väljer? 
  • Kommer klimatflyktingskap att öka i framtiden? 

Föredra slutligen era synpunkter för den övriga klassen.