FN-dagens uppgift

Kvinnodagens uppgift: Ingenjör, barnmorska och brandpersonal

Vad jag lär mig

Fundera över könets betydelse i utbildningen och yrkesvalet.

Beskrivning av uppgiften

Läraren delar in eleverna i små grupper om 3-4 personer. Var och en tänker på två kvinnor och två män i sin närmaste krets (kan vara föräldrar, släktingar, familjebekanta, osv)  

Gör i gruppen upp en tidslinje (enligt personernas ålder) och placera in personerna på tidslinjen. Skriv på tidslinjen in varje persons utbildning yrke och kön. 

Fundera över:  

  • Vilka yrken har personerna?   

  • Är yrkena indelade på basen av kön? 

  • Finns det skillnader i yrkena beroende på personernas ålder? 

  • Finns det skillnader i utbildningsbakgrund beroende på personernas kön och ålder? 

  • Bekanta er med FN:s Agenda 2030 under punkterna 4 En god utbildning och 5 Jämställdhet mellan könen. Fundera över hur det enligt er mening kommer att se ut i Finland år 2030 med utgångspunkt från de här målen. Lägg slutligen till som grupp på er tidslinje två vuxna finländare som lever på 2030-talet. Skriv in deras födelseår, utbildning, yrke och kön. 

Presentera era tidslinjer och utforma en utställning på klassens vägg.