FN-dagens uppgift

Kvinnodagens uppgift: flaggningsdagar

Vad jag lär mig

Målet är att fundera över förhållandet mellan flaggning, kön och uppskattning i Finland.

Beskrivning av uppgiften

Indela er i grupper om 3-5 elever.  Undersök finländska flaggdagar.

Utred: 

  • Hur många märkespersoner har egna flaggdagar i Finland?  
  • Hur många kvinnor och hur många män har fått en egen flaggdag?  
  • Vilka frågor uppmärksammas under de här personernas flaggdagar? 
  • Vad berättar enligt er personernas flaggdagar om hur vi i  Finland uppskattar våra märkespersoner? Och om skillnaderna mellan könen?  
  • Vilken historisk märkesperson borde, enligt er ha en egen flaggdag? Varför? 

Diskutera vad ni kommit fram till.  

Utvidgad uppgift: 

Skapa en ny kalender, där ni märker ut flaggdagar för de märkespersoner ni valt. Kalendern behöver inte alls motsvara den nuvarande, utan ni kan själva välja de märkespersoner som ni anser har förtjänat en flaggdag. Slutligen presenteras kalendern för klassen.