FN-dagens uppgift

Kvinnodagens uppgift – en lottovinst att födas som pojke?

Vad jag lär mig

Målet är att fundera över könets betydelse och hur de olika könen värderas i världen.

Beskrivning av uppgiften

Indela er i grupper på fyra personer. Läs informationen nedan och svara sedan på frågor. I slutet av timmen kan ni föra en allmän diskussion i hela klassen.  

100 miljoner kvinnor saknas!  

Granskar vi födelsestatistiken fattas det i världen uppskattningsvis hundra miljoner flickor. Enbart i Kina och i övriga Asien har vi ett underskott på 70 miljoner flickor. Flickfoster aborteras och flickspädbarn dödas fortsättningsvis ofta.  

Bland annat i Indien är det olagligt att utgående från ultraljudsundersökning avslöja fostrets kön för de kommande föräldrarna,  men man bryter ofta mot lagen på klinikerna både i städerna och på landsbygden. Många familjer vill veta fostrets kön, för att man ska kunna göra abort om det är en flicka. 

I Indien lever cirka 21 miljoner oönskade flickor och dessutom saknas 63 miljoner kvinnor och flickor i landet.  

Orsaken till denna könsförvrängning är de könsbaserade aborterna och att människor ofta avstår från att skaffa fler barn när de fått en pojke.  Dessutom får pojkarna bättre mat och medicinsk vård, berättar tidningenThe Guardian. 

Inte heller ett ökat välstånd avhjälper problemet eftersom skillnaderna mellan könen har fördjupats i olika delstater oberoende av förbättrade inkomster bland människorna. 

Pojkar är i Indien mer önskvärda bland annat för att man måste betala stor hemgift för flickorna. En flickas födelse är ofta en skam, medan man jublar då en pojke föds.  

(Källa: Maailma.net 2018) 

Frågor:  

  • Vad beror de i texten nämnda fenomenen på?  
  • Vilka följder har regleringen av de könsbestämda födelsetalen? 
  • Hur ser världen ut om 50 år om utvecklingen fortsätter på samma sätt?
  • Hur kan vi öka uppskattningen av flickbarnen?