Kestävän kehityksen tehtävä

Ilmastokriisi, ilmastokansalaisuus ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet

Mitä opin

Kolmeen opetusvideoon pohjautuvalla oppitunnilla opitaan ilmastokriisin vaikutuksista maapallolle ja ihmisille sekä ilmastokansalaisuuden tarkoituksesta ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Luentojen jälkeen suoritetaan neljä tehtävää.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: BI, GE, YH, SUK

Ilmastokriisi, ilmastokansalaisuus ja nuoret -opintokokonaisuus koostuu kolmesta luennosta sekä niiden jälkeen suoritettavasta neljästä tehtävästä.

 • Tehtävissä havannoidaan tämän hetken tärkeimpiä ilmiöitä ilmastonmuutokseen liittyen, tutustutaan ilmastokampanjoihin, järjestetään väittely ilmastonmuutoksesta sekä opitaan erilaisista tavoista, joilla nuoret voivat vaikuttaa ilmastopolitiikkaan.
 • Luennot jakautuvat kolmeen osa-alueeseen, jotka esitellään opetusvideoilla. Luennoitsijana toimii YK-liiton vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila.

OPETUSVIDEOT

 • Oppitunnin aluksi katsotaan kolme opetusvideota, kestoltaan yhteensä noin 20 minuuttia.
 • Osioiden välissä voidaan käydä keskustelua tai pohtia oppilailta esiin nousseita kysymyksiä aiheesta.

TEHTÄVÄT

 • Opetusvideoiden jälkeen siirrytään tehtävien pariin.
 • Osa tehtävistä on yksilötehtäviä (1-2) ja osan voi tehdä pari/ryhmätyöskentelynä (3-4).

1. TÄRKEIMMÄT ILMIÖT ILMASTOKYSYMYKSISSÄ

 • Kirjoita kolme erilaista TOP 3 -listaa siitä, mitkä ovat tämän hetken tärkeimmät ilmiöt liittyen ilmastonmuutokseen.
 • Voit tehdä listat esimerkiksi 1) pääuutisten perusteella, 2) oman sosiaalisen median kuplasi perusteella ja 3) vanhempiasi haastattelemalla.
 • Listoja voi tehdä myös esimerkiksi eri maiden uutisten pääotsikoiden perusteella.
 • Tee henkilökohtainen TOP 3 –lista siitä, mikä on tärkeintä sinulle tällä hetkellä.
 • Piirrä miellekartta siitä, miten ilmastokriisi näkyy listoissasi (suoraan tai epäsuorasti)?

2. NUORTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET ILMASTOPOLITIIKKAAN

 • Keksi esimerkkejä erilaisista tavoista, joilla nuoret ovat vaikuttaneet ilmastopolitiikkaan ja sijoita ne oheiseen nelikenttään. Voit hakea ideoita internetistä.
 • Pohdi, millainen vaikuttamisen tapa kiinnostaa sinua eniten? Miksi?
Kuvassa näkyy nelikenttä, mihin on keksitty erilaisia vaikuttamisen tapoja ilmastopolitiikkaan

3. ILMASTOKAMPANJA

Pohdi jonkun esimerkin kautta, miten ilmastokampanjassa/ ilmastotoimiin kannustamisessa on lähestytty kohderyhmää: (voit hakea internetistä ideoita hakusanalla ilmastokampanja)

 • Käykö kampanjasta ilmi, mikä sen kohderyhmä on eli keneen pyritään vaikuttamaan?
 • Mitä heiltä toivotaan?/ Mitä yritetään muuttaa?
 • Mihin vedotaan (tieto, tunteet tai molemmat)?
 • Mihin argumentointi pohjaa? Esimerkiksi poliittinen, oikeudellinen tai moraalinen vastuu tai positiiviset tai negatiiviset taloudelliset seuraukset)?
 • Onko se mielestäsi onnistunut tapa lähestyä asiaa kohderyhmä huomioon ottaen? Miksi on tai miksi ei? Mitä muuta olisi voinut/ pitänyt tehdä?

4. VÄITTELY

 • Lue oheinen artikkeli ja tutustu sen tausta-aineistoihin.
 • Valitkaa sen jälkeen eri maille edustajat (ainakin Suomi, Yhdysvallat ja Kiina) ja järjestäkää väittely siitä, kenen pitäisi vähentää ensimmäisenä omia kasvihuonekaasupäästöjään.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys – tutki, kuka päästöistä oikeastaan on vastuussa | Oppiminen | yle.fi

 • Jos aikaa on enemmän, järjestäkää pienimuotoinen Malli-YK –kokous ilmastoneuvotteluista.

Ohjeet: Mini Malli-YK | Suomen YK-liitto

OSALLISTUMISKANAVIA ILMASTOTOIMINTAAN

 • Allianssi – http://www.alli.fi
 • Birdlife – http://www.birdlife.fi
 • Changemakers –verkosto – https://www.changemaker.fi
 • Dodo – http://www.dodo.fi
 • Fingo –http://www.fingo.fi
 • Fridays for Future Suomi – http://www.fridaysforfuture.fi
 • Greenpeace – http://www.greenpeace.fi
 • Hiilivapaa Suomi – http://www.hiilivapaasuomi.fi
 • Luonto-Liitto – http://www.luontoliitto.fi
 • Maan Ystävät – http://www.maanystavat.fi
 • Natur och Miljö – http://www.naturochmiljo.fi
 • Nuorten Agenda 2030 – http://www.nuortenagenda.fi
 • Protect Our Winters (POW) – http://www.protectourwinters.fi
 • Suomen Luonnonsuojeluliitto – http://www.sll.fi
 • Suomen YK-nuoret – https://yknuoret.fi
 • WWF – http://www.wwf.fi

Opettajille 

 • www.openilmasto-opas.fi  
 • Cantell, Hannele, Aarnio-Linnavuori, Essi ja Tani, Sirpa. 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuuden käsikirja. PS-Kustannus, Keuruu.