Mini Malli-YK

Mini Malli-YK -simulaatio (Mini Model UN) tutustuttaa ajankohtaisiin globaaleihin kysymyksiin ja antaa osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan koulun oppitunneilla-

Maapallo_ilmastokuvituksia

MiniMUN (Mini Model United Nations) on toiminnallinen, oppiainerajat ylittävä kokoussimulaatio, jossa tutustutaan YK:n toimintaan ja harjoitellaan neuvotteluja esimerkiksi YK:n ilmastokokouksessa tai yleiskokouksen 3. komitean kokouksessa, jossa käsitellään sosiaalisia, kulttuurisia ja humanitaarisia kysymyksiä.

Lyhennettynä versiona perinteisestä malli-YK konferenssista MiniMUN soveltuu erinomaisesti oppitunneille tai osaksi MOK-viikkoa. Se voidaan toteuttaa 2-5 oppitunnin aikana.

Menetelmä lisää ymmärrystä YK-järjestelmästä ja ajankohtaisista globaaleista aiheista. Simulaatiossa harjoitellaan neuvottelu- ja diplomatiataitoja sekä kehitetään argumentointitaitoja. Menetelmä vahvistaa myös osallistujien esiintymistaitoja sekä mediakriittistä tiedonhakua.

Menetelmä mahdollistaa myös laajemman projektiluontoisen ja oppiainerajat ylittävän työskentelyn taustoittavien aineistojen avulla. Maailmankansalaisen kypsyyskoe voi toimia ennakoivana tehtävänä tai projektina.

MiniMUN-simulaation toteutusta ja teemaa voi muokata oman luokan tarpeiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Oheiset ladattavat oppaat esiteltävä MiniMUN-simulaation, joka on mukaelma Pariisin ilmastokokouksesta.

MiniMUN-opaskirjanen kokouksen järjestäjille MiniMUN-kokousohjeet MiniMUN -kaavio: kokouksen rakenne MiniMUN: kysymyksiä purkuun