Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusmuistipeli

Mitä opin

Opitaan ihmisoikeuksien jakamattomuudesta ja tasa-arvoisuudesta omassa elämässä.

Tehtävän kuvaus

Oppiaineet: AI, UE/ET, KU

Ohje 1.-4. luokille

  1. Tulosta ja leikkaa muistipelikortit kaikille ryhmille (Huom! jotta saat korttiparit, tulosta kortit kaksi kertaa)
  2. Jaa kortit pienryhmille. Asettakaa kortit tekstipuoli alaspäin pöydälle muistipelin tavoin. 
  3. Etsikää muistipelissä parit ja keskustelkaa oikeuksien toteutumisesta omassa elämässä.
  4. Jokainen valitsee kaksi ihmisoikeuskorttia ja piirtää kuvan omasta elämästä, jossa nuo kaksi oikeutta toteutuvat.

Ohje 5.-6. luokille

  1. Tulosta ja leikkaa muistipelikortit kaikille ryhmille (Huom! vain yhden kerran)
  2. Tässä muistipeliversiossa ei ole identtisiä korttipareja. Koska ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja yksi oikeus tukee toista, pelissä mikä tahansa kortti voi olla minkä tahansa kortin pari. Pelin edetessä ja keskustellaan, miksi kaikki kortit voivat olla pareja.
  3. Jokainen valitsee kaksi ihmisoikeuskorttia ja piirtää kuvan omasta elämästä, jossa nuo kaksi oikeutta toteutuvat. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat tehdä kirjoitelman kahden valitsemansa oikeuden keskinäisistä kytköksistä (äidinkielen tunti).
Ihmisoikeuskortit