Ihmisoikeustehtävä

Ihmisoikeusjulistus räppinä

Mitä opin

Tehtävässä tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen räpin kautta.

Tehtävän kuvaus

YK:n ihmisoikeuksien julistus on yksi historian vaikutusvaltaisimpia asiakirjoja sekä perusta valtioita velvoittaville ihmisoikeussopimuksille. Julistuksen 75-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyssä biisihaasteessa syntyi erilaisia kappaleita, jotka viestivät julistuksen sanomaa.

Kuunnelkaa Tuomas Kanniston tekemä Ihmisoikeuksien julistus -kappale. Keskustelkaa yhdessä millaisia ajatuksia se herättää. Saa laulaa mukana!

Pohtikaa:  

  • mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, mitä ne merkitsevät arjessa 

  • miten ihmisoikeuksia voi edistää  

  • koulussa 

  • työpaikoilla 

  • kotona 

  • vapaa-ajalla 

Taustatietoa ihmisoikeusjulistuksesta:

Julistus luotiin toisen maailmansodan tapahtumien jälkeen ja hyväksyttiin yksimielisesti YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948.  

Julistuksen sisältö luo pohjan jokaiselle kuuluvista perustavanlaatuisista oikeuksista, jotka ovat voimassa kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa. Ihmisoikeuksien tavoitteena on turvata jokaiselle ihmisarvoinen ja hyvä elämä.  

Ihmisoikeuksien puolustaminen on tänä päivänä ajankohtaisempaa kuin aikoihin. Valtioiden, hallitusten ja viranomaisten velvollisuus on turvata jokaiselle kuuluvat oikeudet. Ihmisoikeuksien edistäminen vaatii kuitenkin myös kansalaisyhteiskunnan, yritysten, tutkimuslaitosten, toimittajien ja jokaisen tavallisen kansalaisen panosta – ilman aktiivista osallistumista ja epäkohtiin puuttumista ihmisoikeudet ovat vaarassa jäädä toteutumatta. 

Ihmisoikeuksien julistus räppinä sanat
Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan. On annettu järki ja omatunto, et kaikki kohtelis hyvin toisiaan.
Kertosäe

Asiasanat