Maailma on myllerrysten keskellä ja kansainvälinen luottamus on käymässä vähiin. YK tarvitsee ystäviä enemmän kuin koskaan. YK on ainoa valtioiden muodostama yhteisö, jossa ratkaistaan maailmanlaajuisia haasteita demokraattisesti. Jos YK heikkenee, heikkenee kykymme rakentaa parempaa, yhteisempää tulevaisuutta.

Liity YK:n ystäviin »

Ystävysten puuhamatka

Ystävysten puuhamatkan kansi

Ystävysten puuhamatka tutustuttaa lapsen oikeuksiin, ja kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan keskustelemaan niistä. Kirjan teemat ja tehtävät käsittelevät ystävyyttä, monikulttuurisuutta, erilaisuutta sekä kansainvälisyyden teemoja. Puuhakirjaan on poimittu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta keskeisiä artikloita, ja yksinkertaistettu niitä lapsille ymmärrettävään muotoon. 

Aineistoa saa vapaasti tulostaa opetus- ja kasvatuskäyttöön ilman YK-liiton erillislupaa. Aineistoa ei ole valitettavasti enää saatavilla painettuna vihkona.