Ystävysten puuhamatka

-

Ystävysten puuhamatka tutustuttaa lapsen oikeuksiin, ja kannustaa lapsia ja heidän vanhempiaan keskustelemaan niistä. Kirjan teemat ja tehtävät käsittelevät ystävyyttä, monikulttuurisuutta, erilaisuutta sekä kansainvälisyyden teemoja. Puuhakirjaan on poimittu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta keskeisiä artikloita, ja yksinkertaistettu niitä lapsille ymmärrettävään muotoon. 

Aineistoa saa vapaasti tulostaa opetus- ja kasvatuskäyttöön ilman YK-liiton erillislupaa, mainitse lähde (Suomen YK-liitto).

Voit ostaa valmiita kirjasia Suomen YK-liiton verkkokaupasta osoitteessa www.kauppa.ykliitto.fi