Finlands FN-förbund

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation, som främjar och stödjer Förenta nationernas verksamhet och principer.

Finska FN-förbundet grundades år 1954. Vi erbjuder utbildning och utbildningsmaterial om frågor som rör Förenta nationerna och hållbar utveckling, kommunicerar om aktuella ämnen relaterade till FN-frågor i Finland och påverkar Finlands FN-politik.

Förenta nationerna är världens största fredsorganisation grundad av ett internationellt fördrag (FN-stadgan) som syftar till att främja säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på olika sätt. Vi stöder dessa mål genom vårt arbete - kommunikation, utbildning och politisk påverkan.

Det finska FN-förbundet har rådgivande status i ECOSOC. Vi hör inte till det officiella FN-systemet, utan vi är en oberoende icke-statlig organisation. Vårt arbete stöds av medlems- och regionala organisationer, av vilka det för närvarande finns cirka 70. Vi har också ett nätverk av enskilda personer som är intresserade av FN-frågor. Nätverket är öppet för alla som stöder FN:s principer. Föreningens dagliga verksamhet styrs av en styrelse med företrädare för medlemsorganisationer.

Kontaktuppgifter

Finlands FN-förbund
Broholmsgatan 4, 7. vån
FIN - 00530 Helsingfors

+358 44 781 0300

toimisto [ät] ykliitto.fi

Personalen

Verksamhetsledare
Helena Laukko
tel. +358 44 781 0303
helena.laukko [ät] ykliitto.fi

Ansvarig för politisk påverkan
Jenni Kauppila
tel. +358 44 781 0302
jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi

Ansvarig för kommunikation
Bruno Jäntti
tel. +358 44 781 0301
bruno.jantti [ät] ykliitto.fi

Utbildingsansvarig, expert på mänskliga rättigheter
Rosa Puhakainen-Mattila
tel. +358 44 781 0306
rosa.puhakainen-mattila [ät] ykliitto.fi

Koordinator för global utbildning
Heidi Saarinen
tel. +358 44 781 0307
heidi.saarinen [ät] ykliitto.fi

Organisationskoordinator
Nanna Hallikainen
tel. +358 44 781 0300
nanna.hallikainen [ät] ykliitto.fi

 

--

Ansvarig för kommunikation (på studieledighet)
Elina Laiho
elina.laiho [ät] ykliitto.fi