Koronavirus on juuri nyt saavuttamassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Köyhyyden, kriisien ja katastrofien keskellä on jo valmiiksi pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuollosta.

Auta heikoimmassa asemassa olevia ja tue YK:ta pandemian pysäyttämisessä!

Lahjoita »

Finlands FN-förbund

Finlands FN-förbund är en medborgarorganisation, som främjar och stödjer Förenta nationernas verksamhet och principer.

Finska FN-förbundet grundades år 1954. Vi erbjuder utbildning och utbildningsmaterial om frågor som rör Förenta nationerna och hållbar utveckling, kommunicerar om aktuella ämnen relaterade till FN-frågor i Finland och påverkar Finlands FN-politik.

Förenta nationerna är världens största fredsorganisation grundad av ett internationellt fördrag (FN-stadgan) som syftar till att främja säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling på olika sätt. Vi stöder dessa mål genom vårt arbete - kommunikation, utbildning och politisk påverkan.

Det finska FN-förbundet har rådgivande status i ECOSOC. Vi hör inte till det officiella FN-systemet, utan vi är en oberoende icke-statlig organisation. Vårt arbete stöds av medlems- och regionala organisationer, av vilka det för närvarande finns cirka 70. Vi har också ett nätverk av enskilda personer som är intresserade av FN-frågor. Nätverket är öppet för alla som stöder FN:s principer. Föreningens dagliga verksamhet styrs av en styrelse med företrädare för medlemsorganisationer.

Lediga jobb i Finlands FN-förbund och i FN-systemet

FN-förbundets svenskspråkiga skolmaterial om FN och hållbar utveckling

Sveriges FN-förbundets webbsidor: FN i skolan

Globalis.se

Kontatkuppgivfter

Finlands FN-förbund
Broholmsgata 4, 7. vån
FIN - 00530 Helsingfors

+358 44 781 0300

toimisto [ät] ykliitto.fi

Personalen

Verksamnhetsledare
Helena Laukko
tel. +358 44 781 0303
helena.laukko [ät] ykliitto.fi

Ansvarig för politisk påverkan
Jenni Kauppila
tel. +358 44 781 0302
jenni.kauppila [ät] ykliitto.fi

Utbildingsansvarig
Rosa Puhakainen-Mattila
+358 44 781 0307
rosa.puhakainen-mattila [ät] ykliitto.fi

Praktikant
harjoittelija [ät] ykliitto.fi