Uutiset

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Kehitysmaat nostettava ilmastoneuvotteluiden keskiöön

YK:n kehitysohjelma UNDP täydentää YK:n ilmastopaneelin tutkimuksia
osoittamalla, että ilmastonmuutos uhkaa jättää kehitysmaiden
heikompiosaiset pysyvään köyhyysloukkuun. Kehitysmaat kuitenkin
tarvitsevat lisätukea sekä köyhien suojelemiseen että puhtaan energian
käyttöönottoon, toteaa UNDP:n tänään julkistettu Inhimillisen
kehityksen raportti 2007. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Afrikan kriisit turvallisuusneuvoston asialistalla heinäkuussa

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajana heinäkuun toimiva kiinalainen Wang Guangya kertoi eilen lehdistölle Afrikan kriisien ja konfliktien sekä Lähi-idän tilanteen hallitsevan neuvoston asialistaa. Hän myös viestitti eteenpäin turvallisuusneuvoston kehotuksen Keski-Afrikan tasavallan oppositioryhmille, jotta ne ryhtyisivät neuvotteluihin väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Valtiot edistyneet väkivallan torjumisessa, kertoo WHO:n tutkimus

Maailman terveysjärjestön WHO:n uusi tutkimus osoittaa usean maan edistyneen väkivallan torjumisessa. Tutkimusraportissa on käyty läpi eri maiden saavutuksia väkivallan ehkäisyn saralla vuodesta 2002 eteenpäin. WHO:n raportissa huomautetaan, että fyysinen, seksuaalinen ja psykologinen väkivalta uhkaa kuitenkin miljoonien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia päivittäin. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Vuosituhattavoitteiden puolivälissä 7.7.2007

Lauantaina ympäri maailmaa järjestetään tapahtumia liittyen YK:n vuosituhattavoitteisiin. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehotti vuosituhattavoitteita koskevassa puheessaan maanantaina rikkaita maita lisäämään kehitysapuaan ja köyhiä maita kehittämään kansallisia strategioitaan työllisyyden, tuottavuuden ja investointien parantamiseksi. Viime viikolla myös kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat Genevessä ja toivat esille kansalaisyhteiskunnan tärkeän merkityksen vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Hans Blix: yhteistyötä, ei yhteenottoja

Kansainvälisen Joukkotuhoaseiden toimikunnan puheenjohtajan ja YK-liittojen maailmanjärjestön WFUNA:n presidentin Hans Blixin mielestä sotilaallisten toimien epäonnistuminen Irakissa ja Libanonissa ja niiden laajat inhimilliset kustannukset ovat saattaneet näyttää toteen sotilaallisten strategioiden rajallisuuden, mitä tulee ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Jäsenvaltiot väittelivät turvallisuusneuvoston uudistamisesta

Turvallisuusneuvoston uudistaminen etenee hitaasti. Alkuvuonna on tehty konsultaatioiden pohjalta kaksi raporttia, joissa tehdään ehdotuksia neuvoston jäsenrakenteen ja toimintatapojen uudistamiseksi. Jäsenvaltiot ovat vielä jossain määrin erimielisiä valmiudestaan aloittaa viralliset neuvottelut. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Marjatta Rasi rauhanrakentamisrahaston puheenjohtajaksi

Ulkoministeriön kehityspolitiikasta vastaava alivaltiosihteeri Marjatta Rasin on nimetty YK:n rauhanrakentamisrahaston neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajaksi. Uuden rahaston tarkoituksena on tukea konfliktien jälkeisiä rauhanrakentamistoimia. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 YK-reformi: yleiskokouksen uudistaminen etenee

Yleiskokouksessa hyväksyttiin elokuun alussa uusi päätöslauselma, jossa luodaan entistä tarkemmat puitteet yleiskokouksen uudistamistyölle. Asialistalla ovat mm. yleiskokouksen toimintatapojen uudistaminen ja YK:n pääsihteerin valintaprosessi. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 FAO varoittaa ruokapulan uhkaavan 28 maata

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) raportoi, että ennakoitu viljan tuotannon väheneminen voi aiheuttaa ruokapulan 28 maassa. Neljän viimeisen kohtuullisen hyvän viljankasvun vuoden jälkeen näyttää siltä, että osassa köyhempiä - jo ruokavajeesta kärsivissä - maissa väestönkasvu ja viljan tuotannon kasvu eivät ole tasoissa. Lue lisää

Uutinen

Uutisen oletuskuva

25.1.2008 Maailmanlaajuiset haasteet tarvitsevat YK:ta

"YK on astumassa aikaan, jolloin sen merkitys on entistä tärkeämpi," sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon eilen ja painotti monien maailman ongelmien olevan niin laajoja ja vaikeaselkoisia, etteivät yksittäiset valtiot voi selvittää niitä yksin. Vierailullaan Lontoossa Ban Ki-moon toi esille YK:n tarpeellisuuden ja toivoi sen kasvavan ja ottavan uusia rooleja. Lue lisää