Blogikirjoitus

YK:n 75-vuotisjuhlavuosi kehottaa dialogiin

YK toteuttaa historiansa laajimman globaalin vuoropuhelun, jonka aiheena on maapallon tulevaisuus. Yli sadassa jäsenmaassa toimivat kansalliset YK-liitot ja kansalaisjärjestöt ympäri maailman ovat YK:n keskeisiä kumppaneita vuoropuhelun järjestämisessä.

YK 75 vuotta

Aloitin joulukuussa Suomen YK-liitossa YK:n 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumakoordinaattorina. Juhlavuoden aikana tarkoituksemme on tuoda YK:ta lähemmäs ihmisiä ja juhlistaa organisaatiota tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Prosessin tarkoitus on muistuttaa YK:n merkityksestä maailmassa ja samalla kertoa mielenkiintoisella tavalla, millaista merkitystä YK:lla on normaalissa arkielämässä. Juhlavuosi tarjoaa mahdollisuuden lisätä kansalaisten kiinnostusta YK:ta ja sen arvoja kohtaan.

Arkielämä onkin jo aika pitkälti kääntynyt ylösalaisin monessa kodissa koronavirusepidemian tahteja kuunnellen. YK: n 75-vuotisjuhlavuosi osuu keskelle ennennäkemätöntä maailmanlaajuista terveyskriisiä, jolla on vakavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Juhlavuoden fokus on siirtynyt yhteisen sukupolvien välisen dialogin löytämisestä kysymykseen, olemmeko kriisin jälkeen vahvempia ja miten käy maailman valtioiden keskinäisen luottamuksen. Varmaa on se, että toteutuakseen vuoden 2020 on oltava monenkeskisen vuoropuhelun vuosi. Monenkeskisen yhteistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on tärkeää, koska tieto lisää ymmärrystä, tukea ja luottamusta YK:ta kohtaan ja vahvistaa näin sekä maailmanjärjestön toimintaedellytyksiä että toiminnan legitimiteettiä. 

Teot muokkaavat tulevaisuutta enemmän kuin tuhat sanaa ja siksi on tärkeää, että kannamme vastuuta myös heikoimmassa asemassa olevien selviämisestä koronapandemiasta. Suomen YK-liitto tukee YK:n työtä koronavirusepidemian torjumiseksi ja on avannut varainkeruun. Varmista kanssamme, että YK pystyy tekemään työtä COVID-19-pandemian torjumiseksi myös niissä maissa, missä avun tarve on suurin.

 

Juhlavuosi kokoaa tapahtumia

YK juhlii 75-vuotista taivaltaan monin tavoin vuonna 2020. Koronvirustilanteen vuoksi tapahtumien painopiste on nyt syksyssä. Valtion- ja hallituksen päämiehet tai heidän edustajansa kokoontuvat 21.9. juhlakokoukseen, joka tähtää monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön teemalla ”tulevaisuus jonka haluamme, YK jota tarvitsemme: vahvistamme yhteisen sitoumuksemme multilateralismiin”. Kokouksen on tarkoitus hyväksyä yhteinen julistus. Juhlavuoden ohjelmaan kuuluvat myös nuorison ”täysistunto”, joka järjestetään YK:n talous- ja sosiaalineuvoston vuoden 2020 ”Nuorisofoorumin” yhteydessä, ja nuorisovetoinen ”globaali dialogi” juhlavuoden teemasta. Lisäksi muistetaan YK:n peruskirjan allekirjoittamisen 75-vuotispäivää 26. kesäkuuta ja YK:n päivää 24.10.

Täällä kotimaassa Suomen YK-liitto jatkaa YK:n toiminnan ja periaatteiden tukemista ja tunnetuksi tekemistä juhlavuoden tapahtumin. Jos koronapandemia antaa myöten, syksyllä pääsemme järjestämään YK:n ystäville suunnatut YK-klubit, jotka jouduttiin pandemian vuoksi perumaan. Klubi tarjoaa YK:n ystäville korkealuokkaista keskustelua ja uusia kohtaamisia. YK-klubeilla nähdään emäntinä ja isäntinä tunnettuja YK:n ystäviä. Suomen YK-liitto nostaa esiin Suomessa toimivien YK-järjestöjen verkostoa ja fasilitoi YK-viikolla Art 2030 – Agenda 2030 -teossarjaa Helsingissä.

 

Vuoropuhelua kriisin aikaan

YK:n 75-vuotisjuhlavuoden teema kehottaa maailmanlaajuiseen vuoropuheluun. Koronaviruspandemian aiheuttama kriisi on selkeä muistutus rajat, sukupolvet ja toimialat ylittävän yhteistyön tarpeesta. On meistä kiinni, millaiseen maailmaan havahdumme kriisin jälkeen, saavutammeko kestävän kehityksen tavoitteet ja osaammeko vastata tulevaisuuden haasteisiin: ilmastokriisistä pandemioihin, epätasa-arvoisuuteen, uusiin väkivallan muotoihin sekä nopeisiin muutoksiin tekniikassa ja väestömäärässä.

Kansalaisten luottamus perinteisiin instituutioihin on useissa maissa heikentynyt ja maiden väliset suhteet ovat entistä kireämpiä. Lähentääkö koronaviruspandemia maailmaa vai johtaako se suurempaan epäluottamukseen? Vai todistaako kriisi sen, että maailmanlaajuinen vuoropuhelu ja toiminta on nyt tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Nyt on aika toimia kollektiivisesti.

YK toteuttaa historiansa laajimman globaalin vuoropuhelun, jonka aiheena on maapallon tulevaisuus. Yli sadassa jäsenmaassa toimivat kansalliset YK-liitot ja kansalaisjärjestöt ympäri maailman ovat YK:n keskeisiä kumppaneita vuoropuhelun järjestämisessä.  ”Tehdään tulevaisuus yhdessä” -kampanjan tarkoituksena on kerätä ajatuksia ja ideoita globaalihallinnan parantamiseksi ja vahvistamiseksi. Jäsenmaiden kansalaisia pyydetään kertomaan kolme ajatusta ja haavetta siitä, miten YK voisi toimia paremmin. Erityisesti painotetaan nuorten ja marginaalisten ryhmien osallistumista. Samalla kansalaisia kutsutaan mukaan aktiiviseksi muutosvoimaksi teemalla: “Be the change #UN75”. YK:n näkökulmasta tärkeämpiä ovat luottamuksen lisääminen jäsenvaltioiden kesken sekä käytännön toimintamuotojen kehittäminen ja vahvistaminen.

Ennen maailmanlaajuisen kriisin puhkeamista YK:n pääsihteerin António Guterres on todennut, että YK:n juhlavuodesta tulee kaikkien aikojen suurin keskustelu myös tulevaisuuden rakentamisesta. Dramaattisten muutosten ja monimutkaisten haasteiden maailmassa tarve yhteistyölle kasvaa. YK:n juhlavuoden kampanja kannustaakin ihmisiä kääntämään katsetta kohti tulevaa ja pohtimaan, millaisen maailman he toivovat YK:n 100-vuotisjuhlaan vuoteen 2045 mennessä ja miten kansainvälinen yhteistyö voi siinä auttaa. Tässä historiallisessa käännekohdassa juhlavuoden kampanjassa esitetään kolme suurta kysymystä: Millaisen tulevaisuuden haluamme rakentaa? Olemmeko menossa oikeaan suuntaan? Millaisia toimia tarvitaan kuilujen kaventamiseksi?

Keskusteluun paremmasta tulevaisuudesta voi osallistua kuka vain, lyhyeen YK:n toteuttamaan kyselyyn voi osallistua täältä.

 

Katse kohti tulevaa

Vietettyäni nyt talvikuukausien päivät Suomen YK-liitossa, en voi muuta kuin tyytyväisenä myhäillen todeta, miten upeaa työtä monet eri tahot tekevät juhlavuoden parissa. Suomen YK-liiton omana teemana juhlavuodelle on luottamukseen perustuva yhdessä tekeminen ja toivo. Tavoitteenamme on yhteiskunnallisen aktiivisuuden, solidaarisuuden ja vastuullisuuden lisääminen. Nostamme esiin onnistuneita toimintamalleja ja esimerkkejä ja kannustamme kaikkia olemaan osa muutosta. 

Pohjoismaisten YK-liittojen tavoitteena on käydä omien kohderyhmiensä kanssa vuoropuhelua monenkeskisen yhteistyön merkityksestä ja tulevaisuuden visioista haasteita kaihtamatta. Suomessa kansalaisten ajatuksia ja ideoita kerätään kaikissa YK-liiton keskeisissä tapahtumissa. Koululaisten ja opiskelijoiden mielipiteitä kuullaan yhdessä YK-kouluverkoston ja YK-nuorten kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

YK-liitto välittää viestit kotimaisille ja kansainvälisille päättäjille; eduskunnalle, Suomen hallitukselle ja YK:n yleiskokoukselle osana kansainvälistä kampanjaa. Näiden visioiden pohjalta identifioidaan globaaleja megatrendejä, tehostetaan Agenda 2030 toimeenpanoa ja vahvistetaan YK:ta.

Toivottavasti näemme YK:n juhlavuoden tapahtumissa!

 

kirjoittaja on Suomen YK-liiton tapahtumakoordinaattori